NRK Meny
Normal

Det blir lysregulering på FV45 til og fra påskefjellet

Statens vegvesen mener det ikke er forsvarlig å fjerne sikringen langs Ragsvatnet i påsken. På dagene med størst trafikk kan det bli manuell dirigering på strekningen.

Ragsvatnet
Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– På grunn av faren for at steiner kan rase fra delen av fjellsida som ikke er ferdig sikret, blir deler av sikringen stående gjennom påsken.

Eivind Stangeland

Eivind Stangeland, som er seksjonsleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen, mener det ikke er forsvarlig å fjerne sikringen langs Ragsvatnet på FV45 i påsken.

Foto: Erik Waage / NRK

Det sier Eivind Stangeland som er seksjonsleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

Det er mange som frykter at lysreguleringen på FV45 langs Ragsvannet vil skape kaos i påsketrafikken til og fra Hunnedalen og Sirdal. Stangeland forstår den bekymringen.

Les også: Tror det blir mye dyrere å rassikre Fv 45

– Vi har tatt kontakt med entreprenøren slik at de kan kutte ut lysreguleringen og bruke manuell dirigering på de verste utfartsdagene. Da står det personell i hver ende og holder tilbake trafikken, sånn at vi får den enveiskjørte trafikken til å gå, sier han.

Vinterferie i Hunnedalen

FV45 er inngangsporten til påskeutfartsområdene i Hunnedalen og Sirdal.

Foto: Øystein otterdal / NRK

Steiner faller ned

– Entreprenøren Risa AS jobber for fullt med å sikre fjellsiden over fylkesveg 45 ved Ragsvatnet, mellom Oltedal og Dirdal. Et seks meter høyt fanggjerde, på til sammen 350 meter, skal hindre at steiner faller ned på fylkesvegen, sier Stangeland.

Hovedpoenget med sikringen er å trygge arbeidere og trafikanter. Den hindrer at personer og utstyr i anleggsområdet blir påkjørt. Dessuten stopper sikringen steiner som faller fra fjellsiden.

Les også: Bil truffet av steinras ved Oltedal – veien blir stengt til mandag

Les også: Vegvesenet: – Slike ting kan skje, og det skjer

– Det er og en del nedfall fra fjellsiden som gjør at vi ønsker å ha sikringen på plass der, sier han.

Rassikring

Det settes opp såklate fanggjerder for å stanse stein som faller ned fra fjellsiden over FV45 langs Ragsvatnet.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Betyr det at det fortsatt er rasfare i området?

– Forhåpentligvis blir det mindre og mindre rasfarlig etter hvor fort vi får fanggjerdene opp, men vi ser at det faller ned stein i området der vi jobber. Området skal jo og sikres med nett når rassikringen er ferdig, sier Stangeland.