Tror det blir mye dyrere å rassikre Fv 45

Vegvesenet vil rassikre fylkesvei 45 mellom Oltedal og Dirdal, men det raser også der det ikke planlegges sikring. Derfor blir det trolig langt dyrere å gjøre veien trygg.

Ras i Oltedal

En stengt fylkesveg 45 mellom Oltedal og Dirdal dagen etter steinraset 25. januar i år. Ingen personer ble skadet, men en bil ble totalvrak.

Foto: Arild Eskeland / NRK

– Når det ligger stein i veien, så tenker jeg jo at det er fare på ferde, sier Rita Skoglund.

Hun er en av drøyt 2000 som daglig kjører på den rasutsatte strekninga langs Ragsvatnet i Gjesdal på fylkesvei 45. 25. januar holdt det på å gå skikkelig galt. En bil ble truffet av et steinras og ble totalskadd. Til alt hell blei ingen av de fire personene i bilen skadd.

Høyt prioritert

Ras ved Oltedal

Denne bilen ble totalskadd i møtet med en av steinblokkene som kom ned fra fjellsiden.

Foto: Erik Waage / NRK

Dette er en av grunnene til at Statens vegvesen har denne strekninga øverst på sin prioriteringsliste over fylkesveier i Rogaland som skal rassikres. Før uhellet i januar hadde de lagt opp til at den rasutsatte fjellsida kunne sikres med nett, til en prislapp på rundt ti millioner kroner.

Problemet er bare at raset i januar gikk langt høyere oppe i fjellskråningen enn det området som blir vurdert rassikra. I et notat til Rogaland fylkeskommune understreker Statens vegvesen at en rassikring av strekningen derfor vil bli mye dyrere.

– Dette gjør at ting endrer seg. Vi kan jo ikke ha nett på hele fjellet – det vil være helt umulig, sier Eivind Stangeland i Vegvesenet.

Vil heller ha tunnel

Geologer skal prøve å finne svaret på dette i neste uke. På grunn av det vil bli mye dyrere å sikre med nett enn først antatt, vil gruppeleder for Senterpartiet i Gjesdal, Torbjørn Fjermestad, ha tunnel.

Torbjørn Fjermestad

Lokalpolitiker Torbjørn Fjermestad (Sp) i Gjesdal vil ha tunnel på den rasutsatte strekningen.

Foto: Mari Friestad / NRK

– Da har vi i alle fall rassikring på hele strekningen, for det er jo ingen garanti for at rasene går der som nettene kommer, sier han.

Vegvesenet vil ikke kommentere mulighetene for å heller bygge tunnel, men det som er sikkert, er at rassikringen blir tema i samferdselsutvalget i fylket neste uke. Fjermestad vil ha en rask avklaring.

– Jeg håper at de tar dette på alvor og ikke rassikrer bare deler av veistrekningen, sier han.