Avskjeden med oljebransjen kan bli varig

Oljefolk som mister jobben skifter til andre bransjer. Nå frykter bransjen at verdifull kompetanse forsvinner.

Richard Hill

Richard Hill frykter at industrien nå mister mange svært kvalifiserte mennesker til andre bransjer.

Foto: Inger Johanne Stenberg/NRK

Dårlig tider og nedbemanninger i tusentall har rammet olje-Rogaland hardt.

– Det er en tøff bransje å være i om dagen. Vi vet ikke hva som skjer fra uke til uke. Om vi fortsatt har jobb, eller om vi blir kalt inn til samtale om muligheten for å beholde jobben, sier Richard Hill.


Han er en av dem som lager utstyr og teknologi som blant annet brukes offshore. Men prosjektene er færre, og han har fått beskjed om at han kan miste jobben.

– Jeg er heldig som har funnet ny jobb. Men det er ikke i olje- og gassindustrien, sier han.

Blir værende i andre jobber

Truls Nordahl

Nav-direktør i Rogaland Truls Nordahl.

Foto: Inger Johanne Stenberg/NRK

Pilene peker i riktig retning for Nav-direktøren i Rogaland. En av grunnene er at 30 prosent av jobbsøkerne har gjort som Richard, de har byttet bransje.

Andelen som har fått ny jobb innen en annen næring er høyere blant arbeidssøkere fra Stavangerregionen og ligger på 28 prosent. Dette viser tall fra rapporten «Arbeidssøkere i Stavangerregionen». Rapporten slår fast at andelen som har fått ny jobb innen en annen næring er høyere blant arbeidssøkende ingeniører og sivilingeniører innen petroleumsyrker enn for gjennomsnittet for alle arbeidssøkere.

– Jeg tror nok det har vært tøft for en del å sitte i de selskapene som bemanner ned. Og får de en annen jobb så tror jeg de vil bli der, sier Nav-direktør Truls Nordahl og legger til:

– Men det er helt sikkert også noen som har en utdanning som er veldig oljetilpasset, og som håper å komme tilbake igjen.

Kvalifiserte folk sendes vekk

Frykten er at kompetansen forsvinner for godt.

– Det er håpløst å tenke på at oljeindustrien skriker etter kvalifiserte folk hver gang det har vært voldsomme nedbemanninger. De har kvalifiserte folk, men sender dem vekk, sier avdelingsleder Per Inge Grimsmo ved Industri Energi.

Richard Hill

Richard Hill har funnet seg jobb i en annen bransje enn olje- og gassindustrien.

Foto: Inger Johanne Stenberg/NRK

Den frykten deler Hill. Han sier mest sannsynlig takk og farvel til oljebransjen.

– Det er det jeg er redd for. At industrien mister for mange folk. Om de vil komme tilbake? Jeg er ikke så sikker, sier han.