NAV: Ny vekst i utsatte bransjer i Rogaland

Nav-direktøren i Rogaland mener ledigheten er i ferd med å flate ut. Tallet på varslede oppsigelser er halvert siden juni i fjor.

Oljeindustri

Nav-direktøren i Rogaland mener ledigheten er i ferd med å flate ut. Tallet på varslede oppsigelser er halvert siden juni i fjor.

Foto: Zbigniew Czaplicki / NRK

– Vi ser at det i enkelte bransjer nå kommer ny vekst. For eksempel innen ingeniør og IKT-fag som har kjent nedgangen ganske kraftig, er det nå vekst i ledige stillinger.

Det forteller Truls Nordahl som er direktør i Nav Rogaland.

Les også: Svenskene har klart å friste norske ingeniører

Veksten for ingeniører og IKT-ansatte er på 14 prosent, mens det for meglere og konsulenter er en vekst på 40 prosent, innen industriarbeid er veksten 55 prosent og for serviceyrker er det nesten en dobling i tallet på ledige stillinger.

Truls Nordahl

Truls Nordahl, som er direktør i Nav Rogaland, mener ledigheten er i ferd med å flate ut.

Foto: Inger Johanne Stenberg/NRK

– Samtidig som mange har bemannet ned, så ser vi nå ny vekst i noen av disse næringene, sier Nordahl.

Ledige kan få jobb

Ved utgangen av juni er ledigheten i Rogaland på 4,9 prosent. Det betyr at nesten 13 000 personer enten er helt uten arbeid eller på arbeidsmarkedstiltak. En betydelig del av disse kan være aktuelle for mange av de ledige stillingene som lyses ut.

Les også: Avskjeden med oljebransjen kan bli varig

Nordahl mener sammenhengen mellom de ledige og de ledige stillingene nå er bedre enn på lenge.

– Det er en bedre match på de stillingene som er nå enn det var på de stillingene som var utlyste for en stund siden. Det er klart at for industri, bygg og anlegg som er to områder som nå får mange nye stillinger, der er det mange ledige som vil passe inn. Det samme gjelder i serviceyrker, sier Nordahl.

Stilling ledig

Det er en kraftig vekst i tallet på ledige stillinger i Rogaland.

Foto: Ingrid Mathilde Langvik / NRK

Færre oppsigelser, flere ledige stillinger

Selv om det har vært en liten økning i tallet på helt ledige fra mai til juni (189 personer), mener Nordalhl at arbeidsledigheten nå flater ut.

– Ledigheten har sluttet å stige, slik den har steget veldig bratt i to år. Det er jo en veldig positiv utvikling, sett i forhold til hva vi faktisk har vært gjennom, mener Nav-direktøren.

Les også: Statsministeren vil ikke friskmelde arbeidsmarkedet

Les også: Avskjeden med oljebransjen kan bli varig

Han trekker fram to forhold som gir grunn til optimisme:

I løpet av juni fikk NAV varsler om til sammen 1 153 oppsigelser og permitteringer. Det er en halvering i forhold til tilsvarende tall i juni i fjor. Da kom det 2 370 slike varsler. Dessuten ble det lyst ut 1 585 stillinger i juni, en økning på 36 prosent sammenlignet med juni i 2015.

Les også: Inngår kjempekontrakt og trygger arbeidsplasser

– Flere vi har vært i kontakt med sier at nå er kanskje bunnen nådd. Nå har selskapene bemannet kraftig ned. På et eller annet nivå regner vi med at det er en grense, og kanskje har vi nådd den grensen, mener Nordahl.