Byttet ut klima med Israel i oljefylket Rogaland

Klima er én av KrFs nasjonale kampsaker, men i valgbrosjyren som deles ut i Rogaland, er klima fjernet. I stedet lover fylkeslaget kamp for Israel.

Geir Toskedal

Stortingsrepresentant Geir Toskedal (KrF) innrømmer at Rogaland KrF er mer positivt innstilt til oljenæringen enn resten av partiet.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Avisa Dagen har oppdaget en interessant forskjell mellom KrF sitt partiprogram i Rogaland og det de deler ut til folk i resten av landet.

I partiets valgbrosjyre står det «10 gode grunner til å stemme KrF 11. september». Dette er listet opp under fanen «våre hovedsaker».

Grunn nummer ni er «en offensiv klimapolitikk». I brosjyren står det:

«Norge må ta sitt ansvar for å redusere klimaendringene, både gjennom å kutte i utslippene nasjonalt og å bidra aktivt internasjonalt. Vi må intensivere omleggingen til nye fornybare energikilder. Vi skal beskytte sårbare områder. KrF sier nei til oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja».

«Sikre Israels rett»

Men bor du i Rogaland, får du aldri lest dette. For i valgbrosjyrene som deles ut der, er klima fjernet. I stedet finner man overskriften «Israel og Midtøsten»:

«Konflikten mellom Israel og palestinerne kan kun løses dersom begge parter ønsker dialog og viser respekt for menneskerettighetene. KrF vil sikre Israels rett til å kunne forsvare seg og leve innenfor trygge grenser, og mener Norge skal ha et nært økonomisk, kulturelt og akademisk samarbeid med Israel».

Oddny Helen Turøy

Oddny Helen Turøy, lederen av valgkomiteen i Rogaland og første nestleder i Rogaland KrF.

Foto: Magnus Stokka / NRK

Lederen av valgkomiteen i Rogaland og første nestleder i Rogaland KrF, Oddny Helen Turøy, mener de ikke har byttet ut noe som helst.

– Vi har egentlig ikke byttet ut klima, for det er også viktig. Men Israel er viktig for våre velgere, derfor har vi valgt å ta det med, sier Turøy til Dagen.

– Vanskelig å si nei

Hun vedgår at klimasaken og nei til oljeboring er mer kontroversielt i oljefylket Rogaland.

– Dette er med klima er viktig. Vi må ta vare på skaperverket, det er en viktig verdi for KrF. Når det gjelder nei til oljeboring, er det en annen sak. For mange er det vanskelig å si nei til oljeboring. Dette er en viktig næring med mange arbeidsplasser. Vi må ha forutsigbare arbeidsvilkår, samtidig som en legger opp til skifte, sier Turøy.

Hun får støtte fra KrFs stortingsrepresentant fra Rogaland, Geir Toskedal.

– Vi respekterer partiets syn, men mener oljeindustrien ikke er en solnedgangsindustri. Denne næringen vil i flere tiår fremover være en hovednæring for Norge. Det har vært for mye negativ omtale av industrien, og Rogaland KrF har nok et mer positivt syn på næringen enn andre deler av landet, sier Toskedal til Dagen.

Han avviser at fylkeslaget jobber for å endre partiets syn på Lofoten, Vesterålen og Senja.

Flest KrF-stemmer fra Rogaland

Rogaland er det viktigste fylket for KrF. Ved stortingsvalget i 2013 utgjorde stemmene herfra hele 16 prosent av stemmene partiet fikk på landsbasis. Rogaland er også det eneste fylket som har to KrF-representanter på Stortinget.