– De eksperimenterer med ungene våre

Norges største skole bygges ut i Haugesund. 850 elever skal fordeles på tre trinn på Haraldsvang ungdomsskole, og FAU er bekymra.

Marianne Hiltunen

I 2020 flyttes ungdomstrinnet på Hauge skole til Haraldsvang, som da får 850 elever på ungdomstrinnet.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– Vi har ikke så store skoler i Norge. Jeg frykter et dårlig miljø, mer kriminalitet og at det kan bli psykisk tøft for elevene. Jeg tror de svakeste kan drukne med så mange medelever, og ikke bli sett, sier Marianne Hiltunen.

Hun leder Foreldrerådets arbeidsutvalg på Hauge skole i Haugesund, som skal flytte ungdomstrinnet sitt til storskolen Haraldsvang litt lenger øst i byen.

– Jeg synes de eksperimenterer med ungene våre ved å bygge skoler som er mye større enn det som har blitt bygget i Norge før, sier Hiltunen.

I dag er Nordberg skole i Oslo, Norges største ungdomsskole med 627 elever. Haraldsvang har i dag 505 elever, men når det er ferdig renovert og bygget ut skal den huse 850 elever.

Sender datteren på privatskole i stedet

Tre av Hiltunens fire barn går eller har gått på ungdomsskolen på Hauge. Den har 384 elever fra 1. til 10. klasse.

– Jeg har kløpet meg i armen ganske mange ganger fordi jeg har vært så takknemlig for at de har gått på en liten skole hvor lærerne kjenner de, og hvor de har fått den oppfølgingen de trengte, sier hun.

Yngstedatteren går i andre klasse på Hauge skole. Det blir uaktuelt å sende henne til Norges største ungdomsskole.

– Hun skal begynne på privatskolen Danielsen. Det koster 1.000 kroner i måneden, men det er det verdt, sier Hiltunen.

Rektor er ikke bekymret

Mary Anne Vestre

Rektor på Haraldsvang ungdomsskole i Haugesund, ser kun fordeler med en ny stor ungdomsskole med plass til 850 elever.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Rektor på Haraldsvang skole Mary Anne Vestre ser ingen grunn til å bekymre seg over at Haraldsvang skal vokse seg så stor.

– Jeg har ingen bekymring for at det psykososiale miljøet skal bli annerledes. Vi har gode rutiner og gode programmer, og det vil være hvordan skolen blir ledet som blir avgjørende for en stor skole, sier Vestre.

Rektoren ser i stedet flere fordeler med å bli en stor skole.

– Vi får et veldig godt pedagogisk personale som ofte har et ønske om å jobbe på store enheter. En stor skole vil kunne tilby mange ulike språkfag og valgfag, og jeg tror samarbeidet i store enheter kun gir gevinst, sier Vestre.

Målet er at Haraldsvang ungdomsskole skal stå klar til å ta imot rundt 850 elever høsten 2020.