Hopp til innhold

Slik nettmobbes det på norske skoler: – Vanskeligere å avdekke enn vanlig mobbing

Åtte av ti skoler opplever problemer med at elever mobbes på nett, viser en ny undersøkelse. Mange rektorer har måttet legge ned forbud mot mobiltelefon for å komme nettmobbingen til livs.

Mobbemeldinger

GROVT: Dette er faktiske eksempler på netthetsmeldinger som Konfliktrådet har behandlet.

Foto: NRK

– Jeg synes tallet er høyt og tenker at det kanskje kan være enda høyere, sier Jon Isebakke i Skolelederforbundet til NRK.

Selv om skolelederne tar problematikken på alvor, mener han det er krevende å ha full kontroll på hvordan elevene behandler hverandre på sosiale medier.

I dag fortalte NRK historien om Jens-Kristian Heistad (15) som var nær ved å ta livet sitt etter mange år med mobbing på nett og i det vanlige liv.

Hata på nett - Buskerud

På en skole i Buskerud: Elevene på femte trinn jobbet online i samme dokument da det begynte å komme inn trusler i dokumentet. Det ble også skrevet inn stygge kommentarer som gikk på utseende til elever. Skolen søkte hjelp hos politi og IKT og fant ut at tre av fire av dem som stod bak gikk i samme klassen. Den fjerde er fortsatt ukjent.

I en undersøkelse NRK har utført blant 1000 av landets rektorer, svarer 80 prosent at de kjenner til at det foregår eller har foregått nettmobbing på deres skole.

I samme undersøkelse svarer også 77 prosent at de synes det er vanskeligere eller mye vanskeligere å fange opp nettmobbing enn mer tradisjonell mobbing.

Hata på nett graf

NETTMOBBET: Dette er de mest vanlige formene for nettmobbing blant norske ungdommer. (Kilde Norstat) Klikk på bildet for større versjon.

Foto: Vidar Kvien / NRK

– Det er krevende fordi denne typen mobbing i større grad foregår i det skjulte og på arenaer hvor vi ikke er like kjent som vi har vært med mer tradisjonelle arenaer som forballbanen og i nærmiljøet, sier Isebakke.

Baksnakking

Formene for nettmobbing som går igjen i svarene fra rektorene omfatter i størst grad:

  • Uthenging på sosiale medier (58 prosent)
  • Utfrysning på sosiale medier (48 prosent)
  • Baksnakking på lukkede chattegrupper som sprer seg videre (45 prosent)

Norstat har på oppdrag for NRK spurt 600 tenåringer om hva slags former for nettmobbing de kjenner til på sin skole, og funnene samsvarer med svarene fra rektorene.

Hata på nett - Trøndelag

På en skole i Trøndelag: Skolen har hatt episoder der en anonym person har skrevet stygge ting om enkeltpersoner på skolen, seksuelle kommentarer som at «Det bare er å ta kontakt med den og den så får du det du vil ha». Skolen fikk vite om det gjennom elever på skolen som reagerte og varslet.

53 prosent av tenåringene forteller her at de har opplevd én eller flere ubehageligheter på sosiale medier.

– Grove trusler og hets på mobil

Laila S. Steensen

FUNGERER: Rektor Laila Steensen sier mobilforbudet har hatt effekt.

Foto: Ingrid Tinmannsvik / NRK

I NRKs rektorundersøkelse, oppgir 43 prosent at de har innført mobilforbud på sin skole for å forhindre snikfotografering, uthenging eller mobbing.

– Vi så at det ble sendt en del meldinger som kunne spores tilbake til skoletida. I tillegg tok mobilene så mye oppmerksomhet at vi hadde problemer med å få elevene til å følge med på undervisningen, sier rektor ved Lierbyen skole i Buskerud Laila Steensen til NRK.

Steensen forteller at elevene fortalte om hetsing og trusler. Hemningene for hvor grove man kunne være mot hverandre var få. Skolen har også hatt flere saker med spredning av lettkledde eller nakenbilder.

Ved juletider i 2014 bestemte Steensen seg for å forby elevene å bruke mobilen i skoletiden. Først i én klasse, og da det så ut til å hjelpe ble det totalforbud.

Marie Fossen

- GREIT: Marie Fossen sier elevne har begynt å snakke mer sammen etter mobilforbudet ble innført.

Foto: Ingrid Tinmannsvik / NRK
Martin Fuglerud Svendsen

KNYTTET: Martin Fuglerud synes forbudet er litt kjedelig, men at det bidrar til at man blir bedre kjent.

Foto: Ingrid Tinmannsvik / NRK

Hver morgen når elevene møter på skolen må mobilene legges i gjennomsiktige plastkasser som blir oppbevart på rektors kontor.

Bedre på å sosialisere

10-klassingen Marie Fossen (14) synes det er greit at mobilen nå ligger innelåst. Før forstyrret det en del i undervisningen, men etter at forbudet ble innført har elevene blitt flinkere til å sosialisere seg ansikt til ansikt.

– Jeg tror de som ikke har så mange venner synes det er litt dumt. De bruker kanskje telefonen til å isolere seg litt fra fellesskapet hvis de ikke har noen venner å forholde seg til.

– Det blir kanskje litt kjedelig av og til. Man er jo veldig knytta til telefonen. Klokke og alt sånn blir jo mye vanskeligere uten telefonen. Men vi blir jo bedre kjent med hverandre og vi sitter ikke bare og kommuniserer via telefonen, sier Martin Fuglerud Svendsen (13).

– Tror ikke på «quick-fix»

Leder i Elevorganisasjonen Sylvia Lind er glad for at rektorene tar nettmobbingen på alvor, men tror ikke mobilforbud er riktig løsning.

– I stedet for å forby verktøyet mobberne bruker, må man heller ta tak i mobberne i seg selv og jobbe for gode holdninger.

– Dette er bare en «quick-fix» på problemet, for mobberne kan fortsette når de skrur på mobilen og kommer hjem, sier Lind.

Rektor Steensen innrømmet at mobilforbudet ikke løser hele problemet.

– Vi får jo ikke bukt med all mobbing på denne måten. For det skjer jo på fritida også. Men vi har sett at det har blitt mindre, og på skolen ser vi ikke noe lenger, sier Steensen.

Hata på nett - Telemark

På en skole i Telemark: Noen elever lagde en instagramkonto hvor de la ut «sannheten» om elevene på skolen. Det var jenter som fikk gjennomgå og jenter som stod bak. Meldingene gikk på jentens popularitet, utseende og kulthet. Noen andre elever meldte ifra til lærerne om dette.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ