Har brukt 20 millioner på «tomt» skolebygg

Denne uka sto det kliss nye skolebygget til 20 millioner kroner klar i Fauske. Men ingen elever skal inn der, melder Saltenposten.

Nytt skolebygg på Fauske

Finneid skole. Foruten nytt tilbygg, har også deler av det gamle bygget blitt pusset opp og fått diverse kosmetiske oppgraderinger.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Nå har man valgt å opprettholde en skolestruktur som ikke er bærekraftig på sikt, og brukt 20 millioner på et skolebygg som står tomt. Jeg tror man vil snart vil skjønne at det har blitt begått en feil, sier Andreas Vestvann Johnsen.

Mobilbilde fra Bidra

En ny skolestruktur ville gitt flere lærere per klasse, og et bedre undervisningstilbud, mener Johnsen. Mer tid til de som trenger det mest og en bedre hverdag for lærerne, var noe av argumentasjonen for å legge ned grendeskolene.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Johnsen sitter i kommunestyret i Fauske for Arbeiderpartiet, og er også leder for AUF lokalt. I 2012 var han blant dem som gikk inn for å endre skolestrukturen i kommunen, noe som innebar at grendeskolene på Hauan og Erikstad skulle legges ned.

Som et resultat av dette ble det blant annet besluttet at man skulle få på plass et nytt tilbygg på skolen på Finneid, som skulle huse elever fra disse to skolene.

Tirsdag stod tilbygget til 20 millioner og 400 kvadratmeter ferdig, skriver Saltenposten, som omtalte saken først. Men kommunen har ingen elever å fylle det med.

Årsaken er at det nye kommunestyret omgjorde vedtaket etter valget i fjor, og bestemte seg for å opprettholde dagens skolestruktur. Grendeskolene skulle bestå.

– Finneid skole kunne blitt en kjempeinstitusjon for elever fra 1. til 4. klasse. At halve skolen nå står tom, er selvsagt uheldig. Nå må man kanskje bruke ytterligere noen millioner for å bygge om, slik at dette kan brukes til andre formål, sier Johnsen.

Det nye tilbygget på Finneid

Her ser man det nye tilbygget på skolen.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Dårligere tilbud

For en kommune som i oktober havnet på Robek-lista, kan pengebruken få konsekvenser. Johnsen spår at et dårligere tilbud til innbyggerne.

– Man er nødt til å kutte i mange viktige kommunale oppgaver for å finansiere dette. I tillegg får barna et dårligere undervisningstilbud.

AP-politikeren peker på at det koster å vedlikeholde eksisterende bygg, og mener Hauan skole er i så dårlig forfatning at den på sikt må fases ut uansett.

Da er spørsmålet – skal en da bygge ny skole, eller skal en benytte seg av Finneid skole, slik den vedtatte skolestrukturen i 2012 la opp til?

Andreas Vestvann Johnsen / Fauske Arbeiderparti

– Har man drevet valgkamp på noe som er uunngåelig på sikt?

– Ja, jeg tror det. Jeg tror Finneid skole på sikt vil bli utnyttet med den kapasiteten som er forespeilet.

– Investeringer

Jørn Stene

Ordfører Jørn Stene er fornøyd med at kommunen har valgt å opprettholde de to grendeskolene, og sier at de nye lokalene på Finneid kan brukes til tjenester som man i dag leier lokaler til. – Det kan være at lokalene kan brukes til musikkskole eller barnehage.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Rektor Trond Hagen beskriver situasjonen som «snodig», og viser til den kommunale ledelsen for kommentarer.

Ordfører Jørn Stene (Felleslista) medgir at det koster «noen kroner» å opprettholde skolestrukturen, men mener det skal gå bra å finne dekning for merkostnadene.

– Vi fikk inn 2000 underskrifter og 500 gikk i fakkeltog for å bevare disse grendeskolene. Skal man ikke lytte til innbyggerne, spør Stene retorisk.

– Vi investerer i nye skoler for 400 millioner på Vestmyra og Finneid. Vi bygger ny skole i Valnesfjord til et par hundre millioner. Jeg tror skolene og barna er meget godt fornøyd med det arbeidet som er gjort.

Det blir en politisk utfordring å finne dekning for renter og avdrag, men jeg er overbevist om at vi sammen skal klare det.

Ordfører Jørn Stene (Felleslista)

– Blir det aktuelt å se på skolestrukturen igjen, i fremtiden?

– Ikke så lenge dette kommunestyret sitter, avslutter Stene.