NRK Meny
Normal

Ber oljebransjen ta miljøansvaret selv

– Oljebransjen må selv ta ansvar for å bli bedre på miljøtiltak, ellers kan de risikere å få krav tredd ned over hodet, det er beskjeden fra Høyres Tina Bru.

Johan Sverdrup

Johan Sverdrup fremheves av bransjen selv som et prosjekt som tar hensyn til klima og miljø. Det har møtt mye motstand fra miljøbevegelsen. Men til tross for at feltet vil slippe ut mindre enn mange andre oljefelt, er det mye å gå på mener Tina Bru i Høyre.

Foto: Statoil

Tina Bru

Tina Bru i Høyre mener oljebransjen har gjort en god innsats, men at de har en vei å gå når det gjelder utslipp.

Foto: NRK

– Kanskje bransjen selv bør komme med de gode forslagene?

Spørsmålet stilles av stortingsrepresentant, og medlem i energi- og miljøkomiteen, Tina Bru (H). Hun legger til:

– Det må tenkes lenger enn i dag.

Hun snakker om utslippsmål som skal nås, og som Norge har forpliktet seg til.

Riset bak speilet

Erling Kvadsheim

Erling Kvadsheim i Norsk olje og gass mener oljebransjen tar ansvar for miljøet når de utvinner olje og gass i Norge.

Foto: Norsk Olje & gass

For å nå målene kan myndighetene gjøre en del, men Bru mener det ikke burde være nødvendig å stramme inn mer, hvis bransjen tar ansvar.

– Staten kan gjøre det vi gjør best, nemlig å øke skatter og avgifter, derfor må bransjen selv ta ansvar.

Erling Kvadsheim i Norsk olje og gass mener de tar utfordringen, og han er klar over riset bak speilet.

– Det er jo overraskende at det kommer fra Høyre, men jeg håper at vi får til en god dialog for å hindre mer reguleringer og avgifter.

– Dere sier dere er verdensledende på bruk av miljøteknologi. Er det nok?

– Noen vil si at det er aldri er nok, mens andre vil mene vi har gjort veldig mye bra.

Han legger til at det er mye teknologi fra «oljå» som kan brukes direkte inn mot fornybarindustrien.

Dolwin beta-plattformen

Dolwin Beta-plattformen, som har ligget lenge i Haugesund ser ut som en oljeplattform, men er en plattform for omforming av strøm fra offshore vindkraftverk. Dette fremheves som et eksempel på at teknologi fra oljeindustrien brukes til fornybar energiutvinning.

Foto: Trygve Berget

– Sannhet med modifikasjoner

At olje og gass fra noen felt i Norge utvinnes med relativt lave utslipp, er Marius Gjerset i Zero enig i, men det er ikke god nok grunn til å holde på uten stopp.

– At vi er best i verden på dette er en sannhet med modifikasjoner. Utslippene har stått stille de siste årene, og ikke gått ned.

Han ber både bransjen skjerpe seg, og myndighetene komme med krav.

– Det er mang en utredning som viser at avgiftsnivået må opp, og at det må stilles krav til endringer, og det gjelder og for denne bransjen.

Kvadsheim er overrasket over Brus utfordring, men hun mener selv dette ikke er nye takter fra Høyre.

– Nei, dette er en del av den omstillingen vi må gjennom. De bransjene som er mest kostnadseffektive, og som har minst karbonavtrykk er de som vil klare seg i en fremtid med strengere krav.