Hopp til innhold

Prøver å bli anmeldt – igjen

Denne uken dro Arne Viste i bemanningsbyrået Plog til Oslo for å få svar på hvorfor en av hans ansatte ble ilagt arbeidsnekt. Etter møtet med politiet ønsker han å bli anmeldt.

Arne Viste på Sola

Onsdag reiste Arne Viste tur-retur Oslo for å møte politiet, etter at en av hans ansatte ble ilagt arbeidsnekt.

Foto: Torkel Schibevaag / NRK

Arne Viste og hans bemanningsbyrå Plog AS har hatt papirløse ansatt hos seg i to år, og politiet har tidligere krevd at forholdene opphører. I august henla politiet saken mot Plog AS og IMI-kirken i Stavanger, som ga ureturnerbare flyktninger arbeid, på grunn av bevisets stilling.

Under en rutinemessig kontroll fredag i forrige uke ble en av bemanningsbyråets ansatte ilagt muntlig arbeidsnekt i Oslo. Onsdag trappet Viste opp på Stavanger lufthavn for å dra til hovedstaden.

– Politiet vet at jeg ansetter ureturnerbare asylsøkere for å hjelpe dem ut av nød. Selv om straffesaken mot selskapet mitt for denne typen ansettelser er henlagt, fortsetter politiet å oppsøke mine kunder og ansatte, mener Viste.

Påtaleseksjonsleder i Oslo politidistrikt, Vegard Rødås, forteller at den ansatte i bemanningsbyrået fikk en advarsel og ble bedt om å avslutte arbeidet etter kontrollen.

– Vi avdekket at vedkommende ikke hadde arbeidstillatelse. Det rettslige fundamentet for at denne mannen måtte legge ned arbeid sitt er godt begrunnet, forteller Rødås.

Anerkjenner ikke arbeidsforbudet

Arne Viste var forberedt på å vente lenge i Oslo før han fikk møte ledelsen i politiet, men ble allerede onsdag tatt imot av Rødås. Etter møtet bekrefter begge parter at det var et godt møte.

– Vi hadde en åpen samtale. Jeg fortalte at vi fortsatte arbeidet lørdag, mandag, tirsdag og onsdag, etter at arbeidsnekten var avsagt. Vi anerkjenner ikke arbeidsforbudet for å være lovlig, og vil fortsette til vi har en juridisk avklaring i saken, forteller Viste.

Med andre ord ønsker Viste å bli anmeldt, og på den måten tvinge domstolene å ta stillig i saken. Han brukte samme strategi i Stavanger.

En avgjørelse hos domstolene kan få flere ureturnerbare flyktninger i arbeid, påpeker Viste.

– Dagens situasjon er ikke holdbar. Jeg kan hjelpe 25 av disse, men ikke alle 3000 som sitter og venter. Vi trenger en praksisendring i Norge for å få dette til.

Tita Abraham Mekonnen

Papirløse Tita Abraham Mekonnen fra Eritrea får lov til å fortsette arbeidet sitt i IMI-kirken i Stavanger etter at politiet henla saken mot arbeidsgiverne IMI-kirken og Arne Viste.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Vurderer anmeldelse

Oslopolitiet er klar over at ansatte i bemanningsbyrået fortsetter å arbeide, men har ikke bestemt seg om de vil anmelde forholdet.

– Vi vurderer foreløpige de opplysningene Viste har gitt. Det at denne mannen fortsetter å arbeide, etter å ha blitt ilagt arbeidsnekt, er opplysninger som inngår i den vurderingen, sier Rødås.

Etter møtet dro Viste til den ansatte som ble ilagt arbeidsnekt og selskapet han var utleid til. Ifølge Viste skal kunden ha sagt opp avtalen med Plog, da bemanningsbyrået ikke kunne framskaffe skriftlig bekreftelse fra politiet at arbeidsnekten var en misforståelse.

Viste forteller at bemanningsbyrået vil holde oslopolitiet ansvarlige for de økonomiske konsekvensene av inntektstapet dette medfører for selskapet, da de anser arbeidsnekten for å bryte med Grunnlovens forbud mot den type arbeidsnekt.

– Pålegget om å avslutte arbeidet var ikke grunnlovsstridig, og politiet er følgelig heller ikke bekymret for et økonomisk krav knyttet til dette, svarer Rødås.