– Kan bli færre båtturer til Kvitsøy

Ordfører i Kvitsøy Mirjam Ydstebø frykter at feil i antall registrerte reisende vil føre til et dårligere rutetilbud.

«Fjordveien» med motorhavari utenfor Tungenes
Foto: Magnus Stokka / NRK

Det er stadig vekk problemer med betalingsautomatene, som også registrerer antall reiser, på hurtigbåten fra Kvitsøy.

Mirjam Ydstebø

Ordfører i Kvitsøy Mirjam Ydstebø frykter at rutetilbudet for båt til og fra Kvitsøy skal bli dårligere på feil grunnlag.

Foto: Kristelig Folkeparti

Ordfører i Kvitsøy kommune Mirjam Ydstebø, frykter at dette vil skape kluss i statistikken, og at endringer i rutetilbud vil bli vurdert på falskt grunnlag.

– Jeg ble bekymra da jeg leste at Kolumbus hadde hatt så stor nedgang, og at det var betalingssystemet på båtene som telte og laget statistikken over antall reisende.

Færre reiser med båt

I årets fire første måneder, ble det foretatt 40.000 færre reiser med lokal- og hurtigbåt i Ryfylke enn i fjor på samme tid. Samtidig har det skjedd en omlegging av tellesystemet, slik at man ikke lenger teller antall reisende manuelt, men at registreringen nå foregår gjennom billettsystemet.

– Jeg fikk bekrefta av dem som reiser fast med hurtigbåtene, og pendler til jobb, at det ganske ofte er trøbbel med maskinene. Gjerne opp til en gang i uken, sier Ydstebø.

Også daglig leder Lars Rødne i Rødne Fjord Cruise, som drifter hurtigbåtene fra

Odd Aksland

Direktør i Kolumbus Odd Aksland sier at antall reisende ikke er avgjørende for rutetabellen.

Foto: NRK

Kvitsøy, bekrefter at det har vært problemer med billettmaskinen som registrer antall reisende.

– Det har hendt at billettsystemet har vært ute av drift, og da blir jo ikke reisende registrert på billettmaskinen. Hva Kolumbus gjør med statistikken når det ikke er rapportering, kjenner jeg ikke til. Hvis de ikke kompenserer for det på noen måte blir jo statistikken feil, sier Rødne.

– Vil ikke gjøre det vanskelig for kvitsøybuen

Direktør i Kolumbus Odd Aksland, sier at det er flere forhold enn antall registrerte reisende som teller når rutene skal revurderes.

– Det er veldig få reisende på avgangene til Kvitsøy, derfor blir ikke det vurdert alene når vi bestemmer om vi skal øke eller redusere frekvensen. Vi må se på tilbudet totalt.

– Kolumbus er ikke ute for å gjøre det vanskelig for Kvitsøybuen. Vi skal holde oss innenfor de økonomiske rammene, jobbe sammen med dem og få et så godt rutetilbud som mulig.