Hopp til innhold

Svært få sex-kjøpere blir tatt av politiet

Hittil i år er bare seks personer bøtelagt for sex-kjøp i Stavanger. På samme tid i fjor hadde politiet bøtelagt 34 sex-kunder.

Prostitusjon Stavanger

Hittil i år er bare to personer bøtelagt for sex-kjøp i Stavanger.

Foto: NRK

– Etter politiaksjonen i 2014 så vi stort sett ingen prostituerte på gaten. Det var stille i lokalene våre også, sier leder Randi Schultz i Albertine Stiftelsen hos Kirkens Bymisjon.

2012 var toppåret for prostitusjon i Stavanger. Prostituerte var til tider svært tydelige i bybildet.

Les også: Dobbelt så mange prostituerte som før sexkjøpsloven kom

Nå tyder mye på at det igjen selges sex på gaten i Stavanger. Albertine-stiftelsen sier de møter mellom 10 og 15 prostituerte hver uke.

– Det er hovedvekt av nigerianske kvinner. I tillegg er det noen få østeuropeiske, sier Schulz.

– Store politiaksjoner

Fungerende stasjonssjef Kristian Johansen ved Stavanger politistasjon bekrefter informasjonen fra Albertine-stiftelsen.

Kristian Johansen

Fungerende stasjonssjef Kristian Johansen ved Stavanger politistasjon sier det er blitt mer ressurskrevende for politiet å ta sex-kjøpere.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Det jeg har fått tilbakemelding om fra dem som jobber ute, er at det er at det den siste tiden har vært mellom åtte og ti prostituerte i sentrum, sier han.

Johansen viser og til store politiaksjoner for to år siden for å forklare nedgangen.

– De som kommer her nå holder seg innenfor de tre månedene de har anledning til å være i Norge, så reiser de ut igjen. Vi har dem ikke her i lengre tid, sier Johansen.

Bakmennene

– De sender ut ofrene, men politiet burde heller gå etter sexkundene og bakmennene. Ved å sende ut ofrene tar en ikke brodden av problemet, sier Schulz i Albertine-stiftelsen.

Ifølge Kristian Johansen er det et svært ressurskrevende arbeid for politiet.

– Jeg er enig i at vi kunne brukt mer ressurser for å ta bakmenn. Det er vel den beste måten å få stanset dette på. Det krever ganske store ressurser for politiet å få tatt disse bakmennene, sier Johansen.

Sexkundene

Politiet sliter og tungt med å ta dem som kjøper sex i Stavanger. Etter at sexkjøpsloven ble innført gjennomførte politiet noen aksjoner mot sexkundene og mange ble bøtelagt.

– Vi ser jo at måten de tar kontakt med de prostituerte har endret seg og har gjort det med utfordrende for oss å få tatt de som kjøper sex. Vi er avhengige av å ta det når det skjer, for å si det sånn, sier Johansen.

– Det betyr at det i praksis nærmest er umulig å få tatt dem som kjøper sex?

Video Fordobling i antall prostituerte.

Nå tyder mye på at det igjen selges sex på gaten i Stavanger. Albertine-stiftelsen sier de møter mellom 10 og 15 prostituerte hver uke.

Foto: Nyhetsspiller

– Jeg skal ikke si at det er umulig, men hvis vi skal gjøre noe, er vi avhengige av å planlegge, og ha en del ressurser tilgjengelig for å kunne avdekke det når det skjer, sier Johansen.

Han viser til at sexkjøp i stor grad skjer i helgene, og da er politiet opptatt med andre gjøremål i Stavanger sentrum.

– Da er politifolkene i sentrum opptatt med andre ting, som det har vært sagt en del om i mediene i sommer, sier Johansen.