Hopp til innhold

Aktor: Krever to års ekstra fengsel for Jan Helge Andersen

Statsadvokat Johan Øverberg mener det viktigste argumentet for at Jan Helge Andersen drepte Lena Sløgedal Paulsen er fravær av spor fra Viggo Kristiansen på åstedet i Baneheia.

baneheia-sandnes

Statsadvokatene Johan Øverberg, til venstre, og Andreas Schei holder aktoratets prosedyre onsdag.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

I Sør-Rogaland tingrett la aktoratet onsdag ned påstand om to års fengsel for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10).

Hvis retten finner Andersen skyldig blir dette en tilleggsstraff til de 19 årene han er dømt for tidligere i saken.

Les mer fra prosedyrene her:

Andersen er allerede dømt for drapet på Stine Sofie Sørstrønen (8).

Bistandsadvokat Håkon Brækhus krevde, på vegne av foreldrene til Lena Sløgedal Paulsen, en oppreisningserstatning som fastsettes etter rettens skjønn.

– Det grusomme opplegget fremstår som målbevisst fra Jan Helge Andersens side, sa aktor Andreas Schei under sin prosedyre.

Schei drøftet også spørsmålet om forvaring, men mener det ikke foreligger «nærliggende fare» for at Andersen vil gjenta en alvorlig straffbar handling.

– Hadde Jan Helge Andersen blitt domfelt fullt ut den gangen ville han trolig blitt dømt til forvaring. Når vi ikke legger ned forvaringspåstand i dag er dette på grunn av den lange tiden som har gått. Han har vært løslatt i ni år uten at han har vært innbladet i forhold som krenker andres liv, helse eller frihet, sa Schei.

– Ingen spor etter to gjerningsmenn

– Teledata er langt på vei et utelukkelsesbevis for Viggo Kristiansen, og et klart bevis for at Andersen drepte begge jentene alene, hevdet statsadvokat Johan Øverberg tidligere på dagen.

baneheia-sandnes

Statsadvokat Johan Øverberg.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

Det finnes ikke noen indikasjoner på en gjerningsmann nummer to i Baneheia, slo aktoratet ettertrykkelig fast i prosedyren.

– Jan Helge Andersen forklarer at Viggo Kristiansen var den aktive under overgrepene og drapene på jentene. Da er det påfallende at det ikke finnes noen DNA-spor fra Viggo Kristiansen, men derimot DNA-treff fra Andersen på begge jentene, fortsatte statsadvokaten.

I prosedyren gikk statsadvokatene gjennom alle de ni DNA-treffene fra Jan Helge Andersen på ulike deler av kroppen til Lena Sløgedal Paulsen.

Aktoratet mener at forsvares forsøk på å lete etter Viggo Kristiansen i prøvene er spekulative.

Mener at Andersen snakker usant

– Man kan ikke gjøre dette på den måten de har gjort det. Når man leter på denne måten kunne man funnet noe som passet med over halve Norges befolkning, understreket aktoratet.

Statsadvokatene mener de nye DNA-bevisene dokumenterer at Jan Helge Andersen snakker usant om sin rolle på åstedet.

De tidligere rettsbehandlingene av Baneheia-saken har fått mye kritikk, men aktoratet pekte i dag på at retten i dag har langt bedre forutsetninger for å få et riktig resultat.

Baneheia

I de forrige rettssakene stolte ikke dommerne på dette kartet som viser at Viggo Kristiansen ikke var på åstedet. Grunnen var at de fikk presentert en feilaktig DNA-analyse om at det skal ha vært to gjerningsmenn.

Grafikk: Eirik Kirkaune

Andreas Schei, den aktoren i saken, bemerket at retten den gangen måtte rive og slite i telebeviset for å få dette til å passe med premisset de la den gangen om to gjerningsmenn.

– Vi har i dag bedre tekniske bevis som passer med hverandre. Der DNA og telebevis den gangen pekte i motsatte retninger, drar de nå sammen, understreket Schei.

Han sier at Viggo Kristiansen var mellom ett og to minutter i Baneheia rundt klokken 18 denne kvelden, langt unna åstedet, på et tidspunkt da jentene fortsatt var hjemme.

Kristiansens formål med denne svippturen var å lete etter Jan Helge Andersen for å få tak i en nøkkel.

Tiden leger ikke alle sår

Johan Øverberg innledet prosedyren med at det er 24 år siden drapene i Baneheia 19. mai 2000.

– Da vi hørte foreldrene til Lena Sløgedal Paulsen i retten, er det klart at tiden alene ikke leger sår og smerte. Foreldrene fortjener å få alle svar, sa Øverberg.

Les også De nye avhørene av Jan Helge Andersen

Illustrasjon av Jan Helge Andersen og avhører i et avhørsrom. Klokke i bakgrunnen som viser 09:35

Han brukte første del av prosedyren på å forsøke å plukke fra hverandre Jan Helge Andersen forklaring om at han skal ha blitt truet av Kristiansen til å drepe Lena Sløgedal Paulsen.

Aktor mener det er ufattelig at Jan Helge Andersen i så fall ikke varslet politiet om det han skulle ha blitt utsatt for.

– Hvorfor dro han tilbake til Viggo?

– I stedet dro han hjem til Viggo Kristiansen seinere på kvelden, og satte seg ute på trappa sammen med ham for å ta en øl. Altså hos en mann som, ifølge Andersen, skal ha truet ham til å begå et drap få timer tidligere, bemerket statsadvokaten.

Han mener Jan Helge Andersens forklaring om det som skjedde i Baneheia er helt usannsynlig.

Speidet i Baneheia

Johan Øverberg trakk også fram det påfallende ved Jan Helge Andersens bevegelser i Baneheia drapsdagen. Selv har Andersen forklart at han skulle ut og trene – noe han aldri gjorde denne dagen.

– Han er blitt observert av vitner stående og speide oppe i Baneheia, alene. Hva drev han med? Det vet vi ikke, sa Øverberg.

Les også Spørsmål og svar i den nye Baneheia-rettssaken

Dobbeltdrapene i baneheia

Statsadvokaten gikk over til å stille et spørsmål mange lurer på: Kan én person virkelig kan ha klart å drepe to personer alene?

– Dette var to små jenter. De frøs til da de ble redde, og det er ikke noe ved dette som tilsier at det må ha vært to gjerningsmenn, slo statsadvokaten fast.

Viggo sentral i prosedyrene

Ifølge aktoratet er de øvrige tekniske bevisene i saken tilnærmet nøytrale.

– Vi kan ikke ut fra disse si noe om antall gjerningsmenn, det vil bare være å spekulere, sa statsadvokaten.

Han bemerket at det har vært mye snakk om Viggo Kristiansen gjennom hele rettssaken.

Viggo Kristiansen under utdelingen av Fritt Ords Honnør til Bjørn Olav Jahr. 25. september 2023.

Viggo Kristiansen.

Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Dette kan synes merkelig så lenge han er frifunnet, men årsaken er at Jan Helge Andersen stadig forteller en historie som involverer Kristiansen på åstedet. Derfor vil Viggo Kristiansen også være tema både for aktoratets og forsvarets prosedyrer, sa Johan Øverberg.

NRK følger prosedyrene videre torsdag.