NRK Meny
Normal

– Ryfast-utbygginga burde vært bedre planlagt

Flere mener Statens vegvesen har gjort et overtramp når de har trimmet flere grøntområder i byen, for å gi plass til Ryfast. Vegvesenet avviser påstandene – men leder for kommunalstyret for byutvikling, Helge Solum Larsen, innrømmer at alt ikke har gått etter planen.

Vegarbeid i St. Svithunparken, Kannikparken

Gravemaskinene som gjør klart for Ryfast har tatt over og St. Svithunparken er ikke lengre en park.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Ryfastutbyggingen i Stavanger-enden av motorveien skaper sterke reaksjoner blant turgåere i området.

Leder i bydelsutvalget i Eiganes og Våland, Dag Terje Klarp Solvang, kritiserer Statens vegvesen sin håndtering av gamle trær, i forbindelse med utbyggingen.

– At vi trenger et riggområde for å få dette vegprosjektet opp å stå er det ikke tvil om, men vi må klare å likevel ta vare på disse trærne som er enormt verdifulle for klimaet i Kannik, og for luftrensingen. De er flere hundre år gamle, og de er veldig viktige å ta vare på i en by som Stavanger, som ikke kan bli mindre grønn, sier han.

– Gjør som de vil

Ifølge Solvang overkjører Statens vegvesen politikernes vedtak, og gjør som de vil med verneverdige trær ved Kannik-parken.

– Jeg føler de er veldig arrogante i forhold til de ønskene og kravene vi har stilt. Både i forhold til naboene, som er veldig engstelige, men også i forhold til miljø, luftkvalitet og de politiske vedtakene som er fattet, sier Klarp Solvang.

Vegvesenet avviser Solvangs påstander.

– Det har vi ikke. Det er ikke tatt fredede eller vernede trær, men kun det som er absolutt nødvendig. Vi er i kontinuerlig dialog med kommunen og parketaten. Det er umulig å gjennomføre dette uten noen inngrep, sa Ryfast-prosjektleder Gunnar Eiterjord i går.

Ryfast-byggingen går hardt utover Stavangers grønne lunger, Mosvatnet og Vålandsskogen. Men det er bare midlertidig, forsikrer prosjektlederen.

VIDEO: Anleggsarbeidet er i full gang i forbindelse med Ryfast-utbyggingen. Flere trær i utkanten av Vålandsskogen er felt, og i forrige uke ble trærne som skilte Mosvatnet fra motorveien hugget ned. Foto: Anders Fehn/NRK.

– Kommet litt skeivt ut

Men leder for kommunalstyret for byutvikling, Helge Solum Larsen, innrømmer at alt ikke har gått helt etter planen.

– Jeg synes kanskje at vi har kommet skeivt ut. Vi burde kanskje gjort dette annerledes fra starten av og laget en detaljert anleggsplan for disse stedene i byen der prosjektet til de grader kommer i kontakt med mennesker og miljø. Nå står vi i en situasjon der det hele tiden kommer nye saker om konsekvenser som naboene ikke har vært forberedt på, sier Solum Larsen.

Vegarbeid i St. Svithunparken, Kannikparken

St. Svithunparken er avstengt.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Det gjelder spesielt i St. Svithunparken i Kannik.

– Vi behandlet dispensasjonssøknaden for Svithunparken før sommeren. Da var kommunalstyret for byutvikling enige om at det burde være mulig å ivareta naboene bedre enn det det ble lagt opp til. Vegvesenet har sagt at det ikke er teknisk mulig. Det er det vanskelig å forholde seg til, sier han.

– Har havnet litt bakpå

Venstres Per A. Thorbjørnsen har tidligere langet ut mot behandlingen av St Svithun-parken, og er enig med Solum Larsen om at prosessen ikke har blitt utført på en gunstig måte.

– Man kan ikke bli nøye nok i reguleringsarbeidet, og når det gjelder sikring av bevaringsverdige trær. Der har vi kanskje vært litt for slepphendt i denne saken, sier Thorbjørnsen.

Det er vanskelig å gjøre noe med det som allerede har skjedd, men Thorbjørnsen mener Ryfast og andre store veiprosjekt bør behandles på en annen måte i fremtiden.

– Vi må vurdere en politisk-administrativ styringsgruppe i forbindelse med så store prosjekter. Vi blir spilt litt utover sidelinjen, og havnet bakpå i område etter område. Dette er et rimelig alvorlig tankekors i forbindelse med hvordan dette skal organiseres i fortsettelsen, sier han.

Ryfast-bygging ved Mosvatnet og Vålandskogen

Store parkområder er gjort om til byggeområder i Stavanger-enden av motorveien.

Foto: Eirin Larsen / NRK