NRK Meny
Normal

– Må bygge tettere på bygda

Også landkommuner må tenke mer på fortetting i sentrale områder, mener fylkesrådmannen. Sier nei til alle planlagte boligområder i Suldal.

Suldal kommunes ønske om å bygge nye boliger utenfor de mest sentrale områdene møter motstand hos fylkesrådmannen.

– Jeg reagerer veldig sterkt og er forundra over at fylkeskommunen kan sende ut et slikt skriv, sier ordfører Torkel Myklebust i Suldal.

I kommuneplanen for Suldal, som nå er ute til høring, er det lagt inn nye boliger i Erfjord og i Suldalsosen, pluss to næringsområder. Fylkesrådmannen tilrår innsigelse mot alle sammen.

Mer kompakt utbygging

En årsak er at områdene ikke ligger sentralt i kommunen.

I fylkesrådmannens innstilling til politikerne heter det blant annet at fokuset «i større grad må snus fra spredt boligbygging av eneboliger på større tomter, til økt variasjon i det lokale boligtilbudet, med mer kompakt utbygging med flere innslag av leiligheter og rekkehus i områder med god nærhet til offentlige eller private servicefunksjoner»

Torkel Myklebust

Suldal-ordfører Torkel Myklebust er provosert.

Foto: Thomas Halleland / NRK
Total mangel på innsikt

Det provoserer Myklebust.

– Det virker som om man har total mangel på innsikt i hva Suldal kommune egentlig er. Suldal er en veldig stor kommune. Vi ønsker et sterkt kommunesenter på Sand, men vi ønsker også å opprettholde bosetting i grendene, sier han.

Myklebust viser til at kommunen har hatt denne målsettingen i flere kommuneplanperioder, og at denne bare er en fortsettelse av dette.

Fylkesrådmannens motstand er et signal om at debatten om å bygge høyt og tett og langs strekninger med offentlig kommunikasjon, ikke bare gjelder i urbane strøk, men også i landkommunene.

Må ikke bruke bil til alt

Christine Haver, regionalplansjef Rogaland fylkeskommune

Christine Haver er regionalplansjef i Rogaland fylkeskommune.

Foto: Marianne Terjesen

Det betyr ikke at det ikke lenger skal bygges eneboliger i Suldal, men at også en kommune som Suldal bør tenke på å samle funksjonene sine, sier regionalplansjef Christine Haver i Rogaland fylkeskommune.

– Det handler blant annet om folkehelse. Vi blir en eldre befolkning, og da er det fornuftig å prøve å tenke seg tettere konsentrasjoner, sånn at man ikke trenger å sette seg i bilen hver gang man skal i butikken eller på skolen, eller har andre daglige gjøremål, sier hun.

Gjelder flere kommuner

Og det er ikke bare Suldal som har møtt innsigelser fra fylkeskommunen på lignende grunnlag.

– Jeg tror dette er en problemstilling i mange kommuner, sier ordfører Ane Mari Braut Nese i Klepp.

Ane Mari Braut Nese

Ordfører Ane Mari Braut Nese i Klepp er i mekling med fylkeskommunen.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

Hennes kommune er nå i megling med fylkeskommunen om planer om nye boliger på Pollestad.

– Vi ønsker boliger der for at unge som er vokst opp i bygda, skal kunne bo der også i framtida, sier Braut Nese.

Mindre makt til grunneierne

Signalene fra fylkesrådmannen er ikke nye, sier Christine Haver, men hun medgir at de kanskje blir lagt større vekt på enn tidligere. Det handler om å vri litt på måten kommunene planlegger.

– Det har vel vært en tradisjon at mange av arealdisponeringene har vært grunneierstyrt, sier Haver.

– Hvis det har vært en grunneier som har ønsket utbygging, så har det i stor grad blitt styrende for utviklingen i stedet for at kommunen selv avgjør hvor det er fornuftig for kommunens samlede utvikling å plassere bebyggelsen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Suldalsosen

Her i Suldalsosen ønsker kommunen å bygge boliger, men fylkesrådmannen sier nei.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

I dag kommer fylkesutvalget på befaring til Suldal. Regionalplansjef Christine Haver forsikrer at fylket ønsker dialog:

– Vi ser at kommunen har et behov. Nå gjelder det å finne fram til hvordan det skal løses. Det ønsker vi en dialog med kommunen om, sier hun.

Og ordfører Torkel Myklebust setter sin lit til politikerne:

– Jeg har jo den tiltro til politikerne at de vil snu dette, Men jeg må si at vi ble veldig provoserte da vi fikk denne innstillingen fra fylkesrådmannen, sier han.