NRK Meny
Normal

Matjorda på Frøyland på ministerens bord

Sandnes, Time, Klepp og fylkeskommunen vil bygge boliger på Frøyland, men Fylkesmannen vil verne jorda. Nå skal kommunalministeren bestemme om Jostein Frøyland får beholde gården sin.

Jostein Frøyland med matjorda der Time kommune vil bygge boliger

Jostein Frøyland eier ca 250 av de 350 målene som Time kommune vil overta og bruke til boligbygging.

Foto: Kjersti Hetland / NRK

– Vi har sendt inn vårt synspunkt på dette og fått støtte fra Sandnes, Klepp og fylkeskommunen. Vi ble ikke enige med fylkesmannen i november, så da skal ministeren avgjøre, sier ordfører i Time, Reinert Kverneland.

Han og naboordførerne som er sammen om Bybåndet Sør vil bygge boliger på 350 mål matjord på Frøyland i Time kommune.

Uenige om hvor boligene skal bygges

Reinert Kverneland

Reinert Kverneland, ordfører i Time, håper på byggetillatelse fra kommunalministeren.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Men Fylkesmannen mener at en utbygging der er i strid med målene om kompakt byutvikling, redusert transport og jordvern- og kulturlandskapsinteresser av nasjonal verdi.

– I regionalplanen står det at det skal bygges boliger rundt eksisterende tettsted. Bryne er jo helt stengt for utbygging, så hvis vi skal utvide byen er det et av stedene det er mulig. Time kommunen vokser veldig mye, så vi trenger flere boliger, mener Kverneland.

Fylkesmannen mener det heller bør bygges ut på Orstad.

– Det skal bygges boliger der også, men Klepp kommune vil at det skal tas over lengre tid, og at det skal bygges mer i Time kommune også, sier han.

Vil ikke selge gården sin

Bøndene som eier området vil heller ikke selge jorda til kommunen.

– Det er fellesskapet som må se hvordan det kan bli best. Det er god og dyrket jord, men det er her vi føler vi kan få det til, sier Kverneland.

Mellom 250 og 300 mål av det aktuelle området eies av Jostein Frøyland.

– Her driver vi melke- og kjøttproduksjon, og har gjort det i flere generasjoner. Jeg har drevet gård her i 40 år. Nå har sønnen og svigerdattera mi tatt over, og de har selvsagt lyst til å fortsette med det, sier han.

– Jeg vokste opp på 50-tallet med mine besteforedre drav gården, og har sterke røtter her. Jeg har dyrket ny jord, i tillegg til den gamle. Den investeringen jeg har lagt ned i denne gården opplever jeg at politikerne ikke forstår. Det erlike tungt for meg å se at den jorda du har dyrket i så mange år skal tas. Jeg forstår ikke at matjord skal kunne byttes med penger, sier Frøyland.

Uenige om kollektivtilbud

– Det finnes alltid områder å bygge på, men når det gjelder kommunikasjon finnes det ikke noen bedre områder enn dette, sier Kverneland.

Fylkesmannen er uenig, og mener kollektivtilbudet på stedet ikke er bra nok.

– Det er halvannen til to kilometer fra jernbanestasjonen. Det er litt langt å gå, men ikke langt med buss eller sykkel, sier Time-ordføreren.

– Men for å få gode bussforbindelser trengs det mange potensielle kunder, legger han til.

Tror Sanner er enig med kommunene

Begge siders argumentasjon er nå sendt til Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner for endelig avgjørelse.

– Han har sagt tidligere at der det er regional enighet skal det regionale selvstyret vektes tungt. Derfor tror jeg vi vinner fram, sier Kverneland.

Nå venter han spent på avgjørelsen fra sin partifelle med ministerpost.

– Den avgjørelsen må vi forholde oss til uansett hvordan det går, sier han.