– Haugesund er kollektivnøkkelen

Rogaland fylkeskommune kommer aldri til å nå klimamålet sitt, med 15 prosent kollektivtrafikk, om de ikke gjør noe i Haugesunds-regionen, mener Venstre. Per i dag er det kun tre prosent som tar buss på Haugalandet. Og andelen er synkende.

Buss i Haugesund

Kun tre prosent tar buss på Haugalandet. Det gjør område til et satsingsområde for samferdselssjefen i fylket.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

– Fylkeskommunen har planer om å satse tungt kollektivt på Haugalandet for å nå klimamålene, men de har så langt ikke blitt fulgt opp bra nok, sier Svein Abrahamsen i Rogaland Venstre.

For fire år siden vedtok fylkespolitikerne et mål om å øke markedsandelen fra sju til femten prosent i løpet av 2015. De siste ni årene har Rogaland fylkeskommune brukt fem milliarder kroner på kollektivtrafikken i Rogaland. Resultatet er at en langt mindre andel enn noen gang tar buss. På Haugalandet er kollektivandelen på kun tre prosent.

Svein Abrahamsen

Svein Abrahamsen Rogaland Venstre.

Foto: Venstre

– Stort potensial på Haugalandet

– Vi er langt unna å nå målet, og skal vi nå det må det satses mye tyngre enn det vi gjør i dag. Det er samtidig et stort potensial på Haugalandet. Vi tror at hvis kommunene på Haugalandet går sammen med fylkeskommunen og vegvesenet er det store muligheter for å få resultater, sier Abrahamsen.

– Vi må se på fremkommeligheten, ha flere kollektivfelt, bussene må gå oftere og vi må se på prisene, sier han.

Samferdselssjef Gottfried Heinzerling er klar over at noe må gjøres, men vet per i dag ikke helt hvilke grep som må tas.

– Haugesund og Haugalandet er et satsingsområde. Vi må for det første forstå situasjonen bedre. Vi vet ikke hvorfor folk bruker bussen så lite. Den er veldig avhengig av skoletransport, men vi må finne ut om prisen er for høy eller rutetilbudet er for dårlig. Det er ingen opplagte svar, men det ser ut til at busstransporten ikke er konkurransedyktig nok, sier Heinzerling.

Folk droppar bussen i Haugesund. Dei siste åra har talet på bussreisande gått kraftig ned i byen.og dette ser ut til å fortsetta.

VIDEO: (07.01.14) Stadig færre tar bussen i Haugesund. Foto: Arne Gunnar Olsen/NRK.