– Må doble bompengesatsene

Statens vegvesen foreslår å doble bompengesatsen i Haugalandspakken. Det må til for å få bygd ut alle veiprosjektene som er planlagt på Haugalandet de neste åtte årene.

Statens vegvesen foreslår å doble bompengesatsen i Haugalandspakken. Det må til for å få bygd ut alle veiprosjektene som er planlagt på Haugalandet de neste åtte årene.

– Viss vi skal kunne gjennomføre alle de planlagte prosjektene så må taksten økes, sier avdelingsdirektør Astrid Eide i Statens vegvesen.

De har to forskjellige takstforslag.

Astrid Eide

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Astrid Eide, anbefaler å øke bomsatsene.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

– Konkret er det slik at om vi skal beholde dagens rabattordning så blir taksten 31 kroner, viss vi går inn for en rabattordning på 10 prosent så blir taksten økt til 17 kroner, sier Eide.

Flere prosjekter vil bli realisert

I dag betaler hver bil i snitt cirka fem kroner når den kjører gjennom en bomstasjon i Haugalandspakken, men for å få gjennomført alle de planlagte prosjektene bør hver bil betale drøye ti kroner i snitt.

Dette ligger innbakt i begge takstøkningsforslagene til Statens vegvesen.

Petter Steen

Ordfører i Haugesund, Petter Steen, er positiv til å øke bomsatsene.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

Dette vil øke bompengeinntektene til 4,1 millioner kroner og sørge for at flere prosjekt blir realisert. Og det mener ordfører i Haugesund, Petter Steen, er helt nødvendig.

– Vi har en infrastruktur som er for dårlig. Viss det fortsetter så kommer det til å føre til en redusert vekst i folketall, redusert vekst i næringsutvikling og vi kan komme i bakevjen i forhold til Bergen og Stavanger når Rogfast og Hordfast er på plass, sier Steen.

To nye bomstasjoner på Karmøy

Det kan også bli aktuelt å sette opp to nye bomstasjoner på Karmøy. En på Austre Karmøyveg og en på Skrevegen på Kolnes.

– Nå er det slik at det lå inne allerede i 2008 at vi kunne sette dem opp dersom det viste seg at trafikkøkningen ble stor på disse veiene. Nå har vi hatt trafikktelling og det viser seg at trafikken har økt betraktelig. Og da anbefaler vi at disse bommene settes opp, sier Eide.

Ut på høring

Saken blir nå sendt ut på høring til de aktuelle kommunene.

– Det er kjempeviktig at vi har en prosess ute i kommunene der faktisk de som bestemmer der får lov til å være med og si noe om dette, sier Eide.