Statens vegvesen foreslår å doble bompengesatsen i Haugalandspakken. Det må til for å få bygd ut alle veiprosjektene som er planlagt på Haugalandet de neste åtte årene.

– Må doble bompengesatsene

Statens vegvesen foreslår å doble bompengesatsen i Haugalandspakken. Det må til for å få bygd ut alle veiprosjektene som er planlagt på Haugalandet de neste åtte årene.

Fylkesrådmannen går inn for å legge ned hurtigbåten som går mellom Haugesund og Stavanger.

– Et dramatisk brudd med en lang tradisjon

Fylkesrådmannen går inn for å legge ned hurtigbåten som går mellom Haugesund og Stavanger. Direktør Egil Severeide i Haugesundregionen Næringsforening reagerer på at den eneste ruta mellom nord og sør skal legges ned.