Protesterer mot utbygging – frykter ulykker

Beboere frykter at bygging av 114 boliger på Solvang vil føre til masse trafikk og ulykker. I kveld møter de mannsterke opp i bystyresalen i Haugesund for å protestere mot planene.

Warvik og Hilt

Svein Terje Warvik og Unni Hilt frykter trafikkulykker dersom reguleringsplanen for området blir vedtatt.

Foto: Rosa Iren Villalobos / NRK

– Vi vil ha en ny plan for området, og er opptatt av trafikksikkerheten, sier Svein Terje Warvik, som har engasjert seg i saken i flere år.

I reguleringsplanen for Solvang-området i Haugesund, foreslås det bygging av 114 boliger, hvorav blant annet to åtte-etasjer høye blokker.

Djupadalen

Djupadalen er et av de mest brukte rekreasjonsområdene i Haugesund, og blir brukt hele året.

Foto: Rosa Iren Villalobos / NRK

– Og så vil de sende all denne trafikken ned i Håkonsveien, som er skoleveien til veldig mange. I tillegg er dette helt inn mot indrefileten av grøntområdene våre i Haugesund. Djupadalen er helt spesiell, og jeg skjønner ikke hva kommunen tenker om de vedtar dette, sier Warvik.

Frykter ulykke

Unni Hilt har to gutter som hun sender til skolen i området, og liker ikke signalene fra politikerne.

– Det er ikke snakk om dersom det skjer en ulykke, men når det skjer en ulykke sier hun.

Hun påpeker at det er valg snart, og at enkelte politikere kan komme til å miste stemmer på bakgrunn av denne saken.

– Det kan se ut som om politikerne er på utbyggers side, og ikke innbyggers side, sier Hilt.

Nytt forslag fra Ap

Beboerne har satt sin lit til Arbeiderpartiet. De har i dag sendt et oversendelsesforslag om å vedta utbygging, men parallelt få en områdeplan for å se på de trafikale utfordringene.

Arne-Christian Mohn

Arne Christian Mohn og Haugesund Arbeiderparti kommer med et nytt forslag i reguleringssaken.

Foto: Thomas Halleland

– Og dette gjør vi for å inngå et kompromiss med beboerne og velforeningene, sier gruppeleder Arne Christian Mohn.

Fremskrittspartiet vil i utgangspunktet utsette saken, og få en områdeplan.

– Men vi skal ha lange møter før Bystyremøtet, for å se på de innkomne forslagene, sier ordførerkandidat Svein Erik Innbjo.