NRK Meny
Normal

– Vi har de boligprisene vi fortjener

Boligene i Norge er ikke dyre sammenliknet med andre land, mener boligekspert.

Boliger Stavanger

Relativt sett er ikke norske boliger dyre, mener Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Til tross for kraftig vekst i boligprisene i Norge gjennom en årrekke, mener Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret at prisnivået på boliger i Norge ikke er høyt sammenliknet med andre europeiske land. Årsaken er det norske lønnsnivået.

– Vi har de boligprisene vi fortjener. Det koster forholdsvis mye mer å bygge i Norge. Det skyldes et særnorsk lønns- og kostnadsnivå. Men prisene relativt sett på boliger er faktisk ikke høye i Norge, sier Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret.

En oversikt over gjennomsnittsprisen pr kvadratmeter bolig i Norge- i prosent av gjennomsnitt årslønn - viser at boligene var relativt mye dyrere i midten av forrige århundre. Dagens prisnivå sammenliknet i prosent av årslønn, ligger på samme nivå som i 1950.

Ikke nedgang

Bjørn Erik Øye

Bjørn-Erik Øye tror på fortsatt vekst i boligmarkedet, men at veksten avtar neste år.

Foto: Mairi Macdonald / NRK

Til tross for en viss uro i boligmarkedet i høst – der spesielt salget av nye boliger mange steder har vært laber – tror ikke Øye på noen nedgang i boligprisene. Et av unntakene er Stavanger, hvor prisveksten de siste ti årene har vært ekstra stor.
Prognosesenteret ser for seg en prisvekst på mellom 2-4 prosent i 2014.

– Vi ser nå effekten av egenkapitalkrav, av økte soliditetskrav til bankene, man ser effekten av at Husbanken er tom for penger akkurat nå og av at man er blitt litt mer forsiktig, sier Øye.

Endret


I Stavanger-regionen har boligmarkedet endret seg i høst. Antall boliger for salg er nær tredoblet, flere må ned i prisantydning og salget av nye boliger for spesielt noen typer leiligheter har stoppet helt opp.

Aktører i markedet er usikker på prisutviklingen fremover. Øye tror, i motsetning til for andre områder, at regionen kan oppleve en prisnedgang. Mye avhenger av hvordan markedet for nye boliger utvikler seg.

– Tragisk

Nervøsiteten i boligmarkedet har fått flere utbyggere til å vurdere å skrinlegge planlagte utbygginger og prosjekter.

– Det vil jo være tragisk på lang sikt. Vi har behov for en konstant og høy boligproduksjon for å dempe prisveksten over tid. Dersom ikke det skjer, vil vi få en kraftig økning i boligprisene på sikt, sier Øye.