– Frykten stammer fra uvitenhet

Den store strømmen av asylsøkere til Norge fører til at mange er skeptiske og usikre. Slik har det alltid vært, mener Anne Grethe Thesen Godal, som lang erfaring med flyktningarbeid.

Anne Grethe Thesen Godal

Anne Grethe Thesen Godal mener det er viktig å stille krav til asylsøkerne, samtidig som de skal stille krav tilbake.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det har alltid vært slik når det gjelder grupper, om det er flyktninger, psykiatriske pasienter eller folk med rus, eller hva det måtte være. Vi er redde fordi vi ikke har peiling på hva det handler om, sier Anne Grethe Thesen Godal.

Hun er veteran å regne innen dette feltet. Hun var innvandrerkonsulent allerede i 1978 i Stavanger.

– Har vi grunn til å være redde?

– Jeg tenker at folk er folk. Når en blir kjent med folk, så kjenner en at de representerer gjennomsnittet av befolkningen gjennom hele verden. Det er bare en liten prosent en bør ha litt ekstra oppmerksomhet mot, sier Thesen Godal.

Da flyktningene kom på 80-tallet

I 1982 kom det mange båtflyktninger til Stavanger fra Vietnam til Sola flyplass.

– En av de store forskjellene er at de som kom da var kvoteflyktninger og ikke asylsøkere, forteller hun.

De ble innkvartert på Sola strandhotell, på samme måte som dagens asylsøkere er innkvartert på Alstor hotell i Stavanger.

– Det var hensiktsmessig for Sola strandhotell å leie ut hele komplekset i seks måneder. Da hadde de en fast inntekt, og på den tiden var det nokså nedslipt, så de fikk råd til å skifte vinduene etter de seks månedene. Det var en vinn, vinn situasjon, minnes Thesen Godal.

Mange ville også bidra da

Mange har meldt sin interesse for å hjelpe, det samme skjedde på 80-tallet.

– Det var en del interesserte som meldte seg, men den største resursen var hvordan flyktningene selv ordnet opp. De var utrolig arbeidsomme, sier hun.

Hun mener det er viktig at Stavangers befolkning blir kjent med asylsøkerne.

– Nå er dette en folkevandring, i motsetning til før. I tillegg vet vi ingenting om dem som kommer. På en eller annen måte må det bygges opp et system som gjør at vi blir kjent med dem som kommer. Vi må finne ut hvilke interesser de har, hva de har lyst til å bidra med og hva de er flinke på, slik at det ikke blir mye lediggang, sier hun.

– Vi må stille krav til hverandre

Selv om situasjonen er en ganske annen i dag enn på 80-tallet, mener Thesen Godal at det finnes mange muligheter i Stavanger, selv for dem som bare skal være her en liten stund.

– De kunne for eksempel vært med på en del av det dugnadsarbeidet som finnes i den norske befolkningen. Jeg er skeptisk til begrepet «å hjelpe», fordi det er en relasjonell ting. De kan hjelpe oss og vi kan hjelpe dem. Vi må stille krav til hverandre. Da kan vi få til mye spennende, mener hun.