NRK Meny
Normal

Dette næringsbygget skal huse 1000 asylsøkere

Det gamle Telenorbygget på Forus blir midlertidig bosted for 1000 flyktninger.

Telenor-bygget på Forus

I det gamle Telenor-bygget i Forusbeen 35 skal 1000 asylsøkere bosettes midlertidig.

Foto: Google Maps

UDI Regionkontor Vest har nå inngått en leie- og driftsavtale med Base Property om akuttinnkvartering av opp til 1000 personer i bygget Forusbeen 35, skriver Stavanger kommune i en pressemelding.

Før helgen fikk Stavanger og nabokommunene i oppdrag fra UDI og Fylkesmannen å kartlegge ledige bygg som egner seg for innkvartering av 1000 asylsøkere.

Norge opplever som resten av Europa den største flyktningpågang noensinne, og situasjonen er prekær for landets mottakssystem.

Sissel Mehammer i UDI

– På Forus skal det midlertidig bo både familier og enslige. Avtalen med Base gjelder for 12 måneder, opplyser Sissel Mehammer i UDI.

Foto: Bård Siem / NRK

Seniorrådgiver Sissel Mehammer sier at avtalen på Forus gjelder for 12 måneder.

– De første 500 plassene vil være tilgjengelige fra onsdag 18. november, og de neste 500 fra uken etter, opplyser hun.

– Beboerne på det midlertidige mottaket kan være både familier og enslige, og de vil være en blanding av de ulike nasjonalitetsgruppene som kommer til Norge, legger hun til.

Vurdert som godt egnet bygg

Beredskapssjef Torstein Nielsen i Stavanger kommune opplyser at bygget på Forus ble vurdert som best egnet her og nå.

Torstein Nielsen

Torstein Nielsen er beredskapssjef i Stavanger kommune.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Det står tomt og har en tilstrekkelig størrelse. Det er gode muligheter for å dele opp bygget i seksjoner etter behov. I tillegg er det fasiliteter som stort kjøkken, kantine og gymsal. Det holder en teknisk god standard, sier han.

Det 25.000 m² store bygget var inntil for et par måneder siden leid ut til Telenor.

– I perioden fram til innflytting vil det foregå et stort arbeid, både når det gjelder den bygningsmessige godkjenningen og klargjøring av bygget. Så skal bygget innredes og organisasjonen som skal drive bygget på vegne av UDI på plass, sier beredskapssjefen.

Sivilforsvaret bidrar i etableringsfasen med tilsetting av bygget fram mot oppstart.

Inviterer naboer til infomøte

Alfred Ydstebø

Alfred Ydstebø er daglig leder i Base Property.

Foto: Tom Edvindsen / NRK

Det er Base Property, gjennom eget driftsselskap, i Stavanger som skal drive mottaket.

– Det er en formidabel oppgave, men vi er sikre på at vi kan løse dette på en god måte sammen med våre erfarne partnere, sier Alfred Ydstebø, daglig leder i Base Property.

I dag vil naboer få informasjonsbrev i posten. Søndag klokka 17.00 blir det åpnet informasjonsmøte i Forusbeen 35.

– Kommunen og andre relevante etater og organisasjoner kommer også til å være til stede på møtet, opplyser kommunen.