NRK Meny
Normal

– Folk med oljeutdanning får jobb

Nedgangen i oljeindustrien fører til stadig flere arbeidsledige i Rogaland. Likevel oppfordrer Thina Hagen i Norsk olje og gass de unge å ta en utdanning rettet inn mot næringen.

Folk med oljeutdanning får jobb

Thina Hagen i Norsk olje og gass tror det ennå lønner seg for unge å satse på oljeindustrien. Her fra Ekofisk-feltet.

– Jeg har akkurat vært på utdanningsmesser i Stavanger, Bergen og Oslo. Der har vi anbefalt ungdom å ta yrkesfag, ingeniør eller realfag. Med den type kompetanse får de jobb, sier informasjonssjef for arbeidsliv og kompetanse i arbeidsgiverforeningen Norsk olje og gass, Thina Hagen.

Det blir stadig flere arbeidsledige i Rogaland, og hovedgrunnen er nedgangen i oljeindustrien (se fakta). Likevel mener Hagen at det vil ordne seg for dem med kompetanse rettet inn mot oljenæringen.

– Det er jo ikke en særutdanning de tar, men en tradisjonell ingeniør- eller sivilingeniørutdanning – utdanning som det norske samfunnet har brukt for, sier hun.

Rogaland nærmer seg landssnittet

Rogaland har lenge hatt de laveste arbeidsledighetstallene i landet, men nå begynner fylket å nærme seg landsgjennomsnittet. Og ledigheten øker mest innen ingeniør og IKT-fag.

Verst står det til på Nord-Jæren og i Stavanger-området. Og verre vil det bli, skal vi tro Truls Nordahl, direktør i NAV Rogaland:

– Vi må nok ut i mars eller april før vi ser konsekvensene av hvordan de varsla innskrenkningene i oljenæringen virker inn på arbeidsmarkedet, påpeker Nordahl, ifølge en pressemelding.

Ferske Tall fra NAV viser at 2,8 prosent av arbeidsstyrken i Rogaland er arbeidsledige – et nivå som Rogaland ikke har vært i nærheten av siden oktober 2005

– Cirka 60 prosent av dem som jobber i olje- og gassnæringen, er her i regionen, så vi vil bli berørt når det kommer endringer, sier Hagen.

– Ikke veldig negativ

Selv om han synes økningen i ledighet – særlig blant de unge – er dramatisk, er regiondirektør Øystein Hansen i LO betinget optimist.

– På et eller annet tidspunkt må disse riggene og installasjonene på norsk sokkel vedlikeholdes og repareres, så jeg er ikke så veldig negativ på litt lengre sikt, sier han.