Hopp til innhold

Trafikkulykker ble begravelser for 13 familier i Rogaland

13 personer har omkommet på rogalandsveiene hittil i år – fire i Sandnes. Det er for mange feller langs veiene, mener varaordføreren.

Begravelse i Bore kirke

Flere hundre sørgende var sist uke samlet for å ta et siste farvel med 23 år gamle Vidar Tjelta. Han mistet livet i en motorsykkelulykke ved Ogna 7. september.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

13 personer har mistet livet i trafikken i Rogaland så langt år. Det er like mange som i hele fjor. Også i resten av landet har antall dødsulykker steget. I all hovedsak dreier det som om utforkjøringer eller møteulykker. Skadeomfanget kunne i svært mange av ulykkene vært begrenset ved utbedring og bedre sikkerhetstiltak på og langs veiene.

Pål Morten Borgli

Pål Morten Borgli.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Fire av dødsulykkene i trafikken i Rogaland så langt i år har skjedd i Sandnes kommune.

– Vi har en lang vei å gå når det gjelder å bedre sikkerheten for trafikantene, sier varaordfører i Sandnes, Pål Morten Borgli.

Dødsulykker i Rogaland 2013:

De aller fleste dødsulykkene i Rogaland har skjedd på fylkesveier og mindre trafikkerte veier.

Ansvaret for ulykkene blir ikke balansert godt nok mellom veieier og trafikant, mener Borgli.

– For mange feller langs veiene

– Det er mulig å tenke nytt. De kan det i andre land. Jeg mener at vi kan lære av landene som er flinke på dette, sier Borgli, som likevel ikke frikjenner bilistene selv.

– Det er et felles ansvar. Vi som ferdes i trafikken må vise hensyn, men de som bygger og planlegger har et veldig stort ansvar. Det er for mange feller ute langs norske veier, mener han.

I svært mange av ulykkene dreier det seg om møteulykker eller utforkjøringer. Farlige veistrekninger hvor fysiske sikkerhetstiltak kunne ha hindret et dødsfall.

400 omkommet ved farlig sideterreng

Manglende midtskiller, manglende siderekkverk, et tre som sto plassert en meter fra veien i en kurve, et busskur i betong langs veikanten, en steinfylling som lå dumpet nær hovedveien.

NRK har de siste dagene rettet søkelyset mot farlige norske veier og hvem som har ansvaret når alvorlige ulykker skjer. Flere trafikkorganisasjoner har etterlyst en større ansvarliggjøring av veieierne og en holdningsendring – også til norske veimyndigheter og politikere.

Tall fra ulykkesrapporter viser at farlige strekninger og farlig sideterreng har medvirket til at 400 personer har omkommet i ulykker de siste åtte årene.