NRK Meny
Normal

– Slå Ryfylke-kommunene sammen

Forskningsrapport viser at kommunene kan spare opptil 200 millioner kroner i året på en sammenslåing.

Ved å slå de seks Ryfylkekommunene sammen til en eller to kommuner, er det mulig å spare rundt 200 millioner kroner årlig gjennom mer effektivt tjenestetilbud til innbyggerne.

Det viser en utredning som Telemarkforskning har gjort, sier daglig leder i Ryfylke Interkommunale selskap, Nils Moldøen.

I tillegg kommer økte statlige overføringer og større inntekter fra konsesjonskraft.

Det er tre ulike alternativer for kommunestruktur i Ryfylke som blir utredet:

En storkommune med: Forsand, Strand, Hjelmeland, Finnøy, Suldal og Sauda. (Denne kommunen har i dag rundt 26 000 innbyggere)

Ytre- Ryfylke med Forsand, Strand og Hjelmeland (14 000 innbyggere)

Indre Ryfylke kommune med Suldal, Sauda, Etne og Vindafjord (21 000 innbyggere).

– Penger til store prosjekter

Det er likevel ikke bare økonomiske vurderinger som skal avgjøre om kommuner i Ryfylke skal slås sammen.

– Jeg må med en gang si at jeg ikke er sikker på om det er lurt av Ryfylke å effektivisere så mye, men si at vi bruker 100 millioner kroner på å smøre organisasjonen og gi gode desentraliserte tilbud, så har vi fortsatt 100 millioner kroner igjen til å bruke på de viktige store prosjektene, sier Moldøen.

Ryfylke

Lederen for Ryfylke Interkommunale selskap mener at en kommunesammenslåing kan frigjøre penger til store samferdselsprosjekter i Ryfylke.

Foto: Rolf Marnburg / NRK

Lederen for Ryfylke Interkommunale selskap lister opp, Etne-tunellen, tunell eller bro over Jøsenfjorden og veiene i Ryfylke som store, viktige prosjekter.

– Trenger vekst

Rapporten til Telemarksforskning tar også de negative konsekvensene av sammenslåing opp til diskusjon.

Moldøen mener likevel at Ryfylkingene nå må ta en sjanse og være i forkant av utviklingen, selv om han vet at kommunesammenslåing er et vanskelig tema.

– Dersom det hadde vært slik at alle var for nye kommunegrenser, så hadde vi vel hatt det for lenge siden. Jeg tror at vi kan få en kjekk tid fremover med å studere det som ligger her. Vi har store muligheter til å ta grep og komme oss ut av det som mange føler er dødvann i dag. Vi trenger vekst på flere felter i Ryfylke, sier Moldøen.