Vil ha felles boligplan for Oslo og Akershus

Høyre-politikere fra Oslo mener at Oslo og kommunene i Akershus må forplikte seg til å bygge nok boliger. Fei for egen dør først, sier boligbyggerne.

boligbygging

BYGGES IKKE NOK: Det er mange byggekraner å se mot himmelen i Oslo og Akershus, slik som her på Ensjø, men ikke nok til å holde tritt med etterspørselen etter boliger.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

– Hvis vi mener alvor med at vi er en storbyregion, kan vi ikke drive med landsbytiltak hvor vi sitter på hver vår lille tue og vedtar boligutviklingsplaner. Da må vi se helheten, sier boligpolitisk talsmann og stortingsrepresentant fra Oslo, Mudassar Kapur (H).

Sammen med Høyres talskvinne for byutviklingssaker i Oslo bystyre, Pia Farstad von Hall, tar han initiativ til en regional plan for boligbygging i Oslo og Akershus.

Bygges ikke nok

Utgangspunktet er at det ikke bygges nok boliger til å møte etterspørselen og dempe prisveksten, hverken i Oslo eller Akershus.

– Å samordne tilretteleggingen for mer boligbygging, tror vi vil være et godt verktøy. En slik plan må si hvor mange nye boliger som trengs sammenlignet med forventet befolkningsvekst og hvor disse skal ligge.

– Da kan vi peke ut viktige vekstområder rundt Oslo som Lillestrøm, Ski, Bærum kommune og Asker kommune, sier Pia Farstad von Hall.

Pia Farstad von Hall og Mudassar Kapur

HELHETLIG PLAN: Kommunene må inngå et forpliktende samarbeid om boligbygging og tåle å bli sett i kortene, sier Pia Farstad von Hall og Mudassar Kapur.

Foto: Olav Juven / NRK

De to viser til at det allerede fins en regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Den sier hvor det skal bygges og hvor det ikke skal bygges, men ikke hvor mange boliger hver enkelt kommune skal legge til rette for.

I dag kan staten gjennom fylkesmannen nekte en kommune å legge ut nye boligfelter hvis området for eksempel mangler kollektivdekning.

Men det er ingen myndighet som kan tvinge en kommune til å regulere et visst antall boliger. Vil en frivillig forpliktelse ha noen reell verdi?

Klar forventning

– Dette er en invitasjon til et samarbeid, så jeg vil ikke begynne med pisken. Men vi legger store midler på bordet fra fellesskapets kasse til å bygge ut Ahusbane, Follobane og Fornebubane.

– Da vil jeg som stortingsrepresentant, neste gang jeg møter ordførere og kommuner som ber om penger til noe, spørre hvordan de ligger an med boligbyggingen. Det samme bør statsråden og fylkesmannen gjøre, sier Mudassar Kapur.

– Skyver Akershus foran seg

Per Jæger

LØRENSKOG BEST: Per Jæger ber Oslo skjerpe seg før Oslo-politikere stiller krav til Akershus, men sier at kunne vært spennende å kreve mer boligbygging i Asker og Bærum. Han sier også at Lørenskog er flinkest klassen og at det er mye å lære av dem.

Foto: Johnny Syversen

– Det er positivt at man ser disse to fylkene under ett, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.

– Det som blir mest spennende, er om Oslos politikere fra Høyre er villig til å sette et høyt nok tall for Oslo og ikke skyver Akershus foran seg.

De bør feie for egen dør?

– Man bør i hvert fall sette seg et måltall i Oslo før man krever at andre gjør det. Oslo bygger cirka halvparten at det de burde ut fra befolkningsveksten.

– Da får vi en prisutvikling som vi ikke kan leve med, sier Jæger og understreker at kritikken er rettet både mot det nye og gamle byrådet.