NRK Meny
Normal

– Ikke greit at Oslo setter begrensninger for Akershus

Politikere i Oslo og Akershus krangler om det framtidige bosettingsmønsteret i Akershus. Ordføreren i Aurskog-Høland er redd for at politikere i Oslo skal bestemme hvordan folk i kommunen hans skal bo.

Roger Evjen

BY-LAND-PROBLEMATIKK: – Aurskog-Høland har en femtedel av arealet i Akershus. Vi plass til hele Oslo, Asker og Bærum innenfor våre kommunegrenser. Oslo har et begrenset areal mens vi er en landkommune, sier ordfører Roger Evjen.

Foto: Victoria Wilden / NRK

Den store planen som ble vedtatt i Akershus på mandag sier at befolkningsveksten skal konsentreres i byer og utvalgte tettsteder i Akershus.

Likevel åpnet fylkespolitikerne for at enkelte kommuner kan spre veksten på flere steder, dersom de har tilfredstillende kollektivdekning. Dette vil i så fall gjelde utkantkommuner som Nes, Aurskog-Høland og Nannestad.

– Det gjelder kommuner lengst unna Oslo, som allerede har mer enn ett tettsted, sier fylkesvaraordfører Lars Salvesen (KrF).

Skeptisk til forslaget

Utkast til regionalplan for Oslo og Akershus

Slik er utkastet til planen for regional areal- og transportstruktur.

Foto: Akershus fylkeskommune/Oslo kommune

Denne justeringen kommer trolig ikke bystyret i Oslo gå med på.

– Det er et krevende innspill som skiller ut noen få kommuner fra et forslag til arealpolitikk som har likhet for alle. Vår skepsis er om dette kan være starten på en uthuling og derfor ønsket ikke vi å gå inn på det nå, sier leder av byutviklingskomiteen Victoria Marie Evensen fra Arbeiderpartiet.

– Store forskjeller mellom Oslo og Auskog-Høland

Hvis Oslo sier nei, betyr det at fremtidige innbyggere i Nes, Nannestad og Aurskog-Høland må bo tettere og høyere.

– Jeg synes det et ugreit at man i Oslo skal sette begrensinger for oss, sier ordfører Roger Evjen (Ap) i Aurskog-Høland.

Han påpeker de store arealforskjellene mellom Oslo og Aurskog-Høland, og at de har helt ulike forutsetninger for hvordan man skal planlegge bosetting.

– Det blir veldig vanskelig for oss å forholde oss til den planen, hvis Oslo ikke ser at vi har helt forskjellige problemstillinger enn dem.

Vil forsterke eksisterende tettsteder

Målet med planen er å hindre at storbyoslo drukner i biltrafikk. De neste 20 årene er det ventet 300 000 flere innbyggere. Disse skal bosettes i byer og utvalgte tettsteder i Akershus, der folk kan komme seg fram med sykkel, til fots og ved å ta buss, tog eller bane.

– Det er viktig for miljøet å fortette, men vi ønsker også å forsterke de tettstedene vi allerede har, sier Salvesen.

– Hvordan vil folk i Akershus oppfatte oslopolitikerne, hvis de ikke går med på endringene?

– Jeg tror politikerne vil oppleve det litt rigid. De vil ha behov for å søke mer dispensasjon når de skal planlegge for hvor folk skal bo. I tillegg blir legitimiteten for planen blir mindre. Det blir bare et stykke papir.

Les planen her.