NRK Meny
Normal

Sykehjem ba beboere om å ikke «dele elendighet» med familien

To tilsyn ved Uranienborghjemmet i Oslo fant alvorlige mangler. Pårørende og beboere beskriver et dårlig bomiljø, manglende kompetanse og stadig utskifting av ansatte og ledelse.

Uranienborghjemmet

To tilsyn, med fire måneders mellomrom, fant flere kritikkverdige forhold ved Uranienborghjemmet i Oslo.

Foto: Nadir Alam / NRK

Da kommunen gjennomførte tilsyn ved Uranienborghjemmet i mai og september (s.142) fant de flere alvorlige mangler, skriver VårtOslo. Sykehjemmet drives av den private aktøren Aleris Omsorg.

Flere beboere og pårørende på sykehjemmet fortalte at ledelsen ved hjemmet ba dem om å ikke snakke sammen fordi de hisset hverandre opp ved å «dele elendighet».

Pårørende og beboere fortalte også at det er dårlig faglig og språklig kompetanse blant flere av de ansatte.

Utskiftninger, dårlig arbeidsmiljø og konflikter

De sier også at ansatte og ledere ved hjemmet skiftes ut ofte.

Ifølge tilsynsrapporten gjør det at særlig demente beboere ikke får den hjelpen de har krav på.

Ifølge flere beboere er det spesielt dårlig arbeidsmiljø ved én av avdelingene. Der skal det være konflikter både blant de ansatte og mellom beboere og ansatte.

En av beboerne forteller at behandlingen de får oppleves som nedverdigende.

– Det er mangel på empati og respekt, sier beboeren.

Kjenner seg ikke igjen i kritikken

Administrerende direktør i Aleris Omsorg Norge, Erik Sandøy, sier de tar funnene på alvor.

Erik Sandøy

Erik Sandøy, administrerende direktør i Aleris Omsorg Norge, sier de tar avvikene som er påpekt alvorlig.

Foto: Thomas Carlgren / Aleris

– Alt det som har blitt påpekt har vi sett på og gjort noe med, sier Sandøy.

Han understreker likevel at de ikke kjenner seg igjen i kritikken mot Uranienborghjemmet.

– Vi har klare indikasjoner på at folk trives godt der og at det er et bra arbeidsmiljø. Vi har akkurat hatt en beboerundersøkelse hvor 90 prosent av dem som har svart, sier de føler seg trygge der og at personalet møter dem med vennlighet og trygghet.

Sandøy sier han ikke kjenner til at beboere og pårørende har blitt bedt om å ikke snakke sammen.

– Om det har skjedd, er det ikke riktig håndtert av personalet. Dette er noe vi absolutt kommer til å undersøke.

– Totalt uakseptabelt

Funnene ved Uranienborghjemmet opprører bydelsutvalgslederen i Frogner, Jens Jørgen Lie (H).

Særlig forespørselen til beboerne om å ikke snakke med familie og venner.

Jens Jørgen Lie (H)

Bydelsutvalgsleder i Frogner, Jens Jørgen Lie (H), ber Sykehjemsetaten sjekke om Aleris har brutt kontrakten med kommunen

Foto: Frogner Høyre

– En sånn mistenkeliggjøring av beboere og pårørende, er selvfølgelig totalt uakseptabelt, hvis det stemmer, sier Lie.

Bydelsutvalget har bedt Sykehjemsetaten undersøke om Aleris Omsorg har begått kontraktsbrudd.

Sykehjemsetatens direktør for private sykehjem, Anne Berger Sørli, skriver i en e-post at de ser meget alvorlig på kritikken fra tilsynsutvalget.

Anne Berger Sørli, områdedirektør i Sykehjemsetaten i Oslo kommune

Direktør for private sykehjem i Sykehjemsetaten, Anne Berger Sørli, skal undersøke om Aleris Omsorg har brutt kontrakten.

Foto: Ketil Jordan / NRK

Hun sier de skal gjennomgå driftsavtalen med Aleris Omsorg.

– Etaten kommer til å gjøre det som er nødvendig for å sikre at driften er i tråd med den kvaliteten vi forventer, forteller Sørli.

Sandøy sier at de ikke kan se at det foreligger noe kontraktsbrudd fra Aleris.

18. oktober har etaten kalt Aleris inn til et møte for å diskutere hva som skal gjøres på Uranienborghjemmet.