NRK Meny
Normal

Starter planlegging av Ring 4 utenom Oslo

E6-Manglerudprosjektet får 1,1 milliard kroner i Nasjonal Transportplan. At det ikke kommer mer, skyldes blant annet at muligheten for å lede trafikken helt utenom Oslo skal utredes.

De fire borgerlige partiene på skrytetur til Manglerud

HER BLIR DET TUNNEL: Men ikke før etter 2030. De som kommer med løftet på brua ved Manglerud senter er (fra venstre) Lars Petter Solås (Frp), Oddbjørg Minos (KrF), Eirik Lae Solberg (H), Ola Elvestuen (V), Nikolai Astrup (H) og Guri Melby (V).

Foto: Olav Juven / NRK

– Det er en god start på et prosjekt som kommer til å måtte gå utover planperioden (2018-2029, jour. anm.).

– Vi signaliserer at vi kommer i gang med dette viktige prosjektet som angår så mange mennesker i Oslo, sier Nikolai Astrup (H), leder for Stortingets transportkomité.

Lekkasje-turné

I flere uker har representanter for de fire borgerlige partiene på Stortinget fartet land og strand rundt med godbiter fra Nasjonal Transportplan i kofferten.

I dag fant lokal- og stortingspolitikere fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti veien til Manglerud senter.

De kunne fortelle at Nasjonal Transportplan vil inneholde 1,1 milliarder kroner til E6 Manglerudprosjektet når regjeringen legger den fram rett før påske, inkludert penger fra nye bommer når veien står ferdig.

Samme beløp er satt av i Oslopakke 3 fra det ordinære bompengesystemet.

For summen – drøyt to milliarder kroner – får man neppe bygd så mye som en meter tunnel. Beløpet er bare nok til første etappe i prosjektet; en utbygging av dagens E6 med kollektivfelt og ekspressykkelvei på strekningen Klemetsrud – Ryen.

Manglerudprosjektet kart

NYE TUNNELER: Her er Statens Vegvesens skisse av siste versjon av Manglerudprosjektet. Foreløpig er det bare satt av penger til dagstrekningen mellom Ryen og Klemetsrud (den oransje streken).

Foto: Statens Vegvesen

Nikolai Astrup erkjenner at tunnelen fra Abildsø til et eller annet sted i Ulven/Alnabru-området først kan bli bygd fra 2030 og utover, men bedyrer at tunnelen skal bygges.

Byutvikling

– Vi ser på dette prosjektet som ett selv om det skal realiseres i flere etapper. Det er utrolig viktig for byutviklingen i Oslo, for kollektivtrafikk, sykling og trafikkavvikling.

Leder for Stortingets energi- og miljøkomité, Ola Elvestuen (V), legger til at Manglerudprosjektet også handler om å knytte områder over bakken bedre sammen.

– Bryn-området kan få en helt annen knutepunktfunksjon, vi kan finne gode løsninger for Breivollbyen, og hele området på Teisen og Ulven har stort byutviklingspotensial. Vi får nye grøntområder, fellesarealer og sykkelmuligheter, sier Elvestuen.

Ring 4

En av grunnene til at ting tar tid er at svært mye planlegging gjenstår.

I NTP ber blant annet Samferdselsdepartementet Statens vegvesen om å utrede mulige omkjøringsveier utenom Oslo for å avlaste dagens E6.

Aternativer både øst (Rv.22) og vest (Fv.120) for Øyern skal utredes, ifølge NTP-teksten:

  • Departementet har bedt Statens vegvesen om å utarbeide en KVU (konseptvalgutredning) for strekningen Rv.22/Rv.111 Fetsund - Sarpsborg - Fredrikstad.
  • KVU'en vil se på tverrforbindelser mellom E6 sør og E6 nord/Rv.4 via E18 med hensikt å avlaste de hardt trafikkerte delene av E6 sentralt i Oslo.
  • Aktuelle veiforbindelser å analysere er E6, Rv.111/Rv.22/Fv.22 Fredrikstad - Lillestrøm - Nittedal samt Fv.120 Moss - Elvestad - Lillestrøm.
  • Det er naturlig å se på både alternative strekninger og tilknytning til eksisterende veier.

Manglerudtunnel uansett

– Det er veldig mye ikke minst tungtransport som kjører gjennom Oslo i dag som ikke skal til Oslo. Det blir en slags Ring 4-tankegang der vi slipper å sluse så mye tungtransport gjennom belastede områder som sliter med for med støy, støv og lokal luftforurensning, sier Nikolai Astrup.

Kan en slik Ring 4 gjøre Manglerudtunnelen overflødig?

– Nei. Det er helt nødvendig å gjøre noe i dette området uansett, men det kan ha noe å si for dimensjoneringen av veien, sier Nikolai Astrup.