Sp: – Stortinget må behandle rullebaneplassering på nytt

Ullensaker mener over 500 hus må fraflyttes hvis det blir bygget ny rullebane på Oslo lufthavn. Stortinget må se på saken på nytt, mener Senterpartiet.

Oslo Lufthavn

Mange frykter flystøy hvis det kommer en ny rullebane på Oslo lufthavn. Dette flyet lander på dagens vestre rullebane.

Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Mandag ble det kjent at Ullensakers ordfører mener at over 500 hus blir ubeboelige på grunn av flystøy, hvis det blir bygget en tredje rullebane ved Oslo lufthavn.

Sigbjørn Gjelsvik

Sigbjørn Gjelsvik er stortingsrepresentant for Senterpartiet i Akershus.

Foto: Anders Fehn / NRK

Da Avinor gikk inn for bygging av ny rullebane i 2012, var deres anslag at 17–20 hus måtte innløses.

Men antallet kan altså bli mye høyere.

– Stortinget har ikke vært tilstrekkelig opplyst når det er et så stort avvik. Dette er vesentlig nye opplysninger som gjør at Stortinget må ta stilling til saken på nytt, sier Senterpartiets stortingsrepresentant i Akershus, Sigbjørn Gjelsvik.

Laster kart, vennligst vent...

Dette foreløpige kartet viser hvordan støyen fra Oslo lufthavn kan bre seg utover naboområdene etter bygging av en tredje rullebane.

Øst for flyplassen

Med stemmene til Høyre, Frp, KrF og Arbeiderpartiet avgjorde Stortinget i vår hvor en eventuell ny rullebane skal bygges: Øst for Oslo lufthavn, like nord for tettstedet Sand med over 2000 innbyggere.

Alternativet var i Nannestad, vest for flyplassen, men det ville ødelegge 14 gårdsbruk, 70 hus og 500 mål dyrka mark.

– I masterplanen fra 2012 var det estimert 17–20 boliger som krever innløsing. Men nå er vi oppe i 560, sier Ullensakers ordfører Tom Staahle.

Ullensakerordfører Tom Staahle

Ullensaker-ordfører Tom Staahle (FrP).

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Dette er antallet boliger han mener vil havne i den verste støysonen og som eventuelt må innløses av staten. I den opprinnelige utredningen fra Oslo Lufthavn går det fram av noen tabeller at omtrent 200 hus ville havne i rød støysone ved begge rullebanealternativer. Et nytt, foreløpig kart fra Avinor kan tyde på at tallet blir mye høyere enn dette, mener ordføreren.

– Det er skremmende tall, sier Staahle.

Nytt kart kommer

Flyplassjefen vil ikke gå god for antallet og viser til at endelig kart kommer før sommeren.

– Det har skjedd mye på fem år og vi får se hvordan det blir når vi kommer utpå forsommeren, sier Øyvind Hasaas.

Senterpartiet mener opplysningene fra Ullensaker viser dramatiske omkostninger ved rullebaneutbyggingen.

– Jeg kommer til å sende et spørsmål til samferdselsministeren sånn at vi får klarhet i hva som er de nye støyberegninger fra Avinors side. Dette er nye og oppsiktsvekkende opplysninger og så må man i etterkant få en politisk behandling, sier Gjelsvik.

– Vi mener dette styrker argumentet for at vi ikke trenger en tredje rullebane på Gardermoen.

Arbeiderpartiet vil ikke avvise Senterpartiets krav om ny vurdering, men mener det skal mye til å endre syn.

– Hvis det har kommet nye opplysninger etter at Stortinget behandlet saken, er det mulig vi bør se på saken på nytt. Samtidig var Stortinget klare på at vi må sette av arealer til en eventuell tredje rullebane, hvis det en dag skulle bli nødvendig. Og da viste utredningene at det østre alternativet var bedre enn det vestre, sier stortingsrepresentant Sverre Myrli.

– Misvisende

Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP).

Foto: Astrid Husø / NRK

I en tekstmelding til NRK skriver samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) at det er misvisende av Senterpartiet å late som man har tatt noen beslutning på sviktende grunnlag.

– Det er ikke fattet noen endelig beslutning om å bygge den tredje rullebanen. Det man er enige om er å fortsette planarbeidet nettopp for å belyse prosjektet, skriver statsråden.

Ketil Solvik-Olsen poengterer også at Senterpartiet er imot en tredje rullebane, uavhengig av hvor den bygges.