Hopp til innhold

Ni av ti droneeiere bryter regelverket – nå skal det straffe seg

Luftfartstilsynet er lei av at droneeiere blåser i registreringsplikten. Nå tar de frem gebyrblokka.

Nærbilde av drone

BRYTER REGELVERKET: Mange dronepiloter bryter regelverket ved at de ikke har registrert seg. Luftfartstilsynet varsler opptrapping av kontroller.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Eier du en drone, så skal du registrere deg. Men det er det få som gjør.

Luftfartstilsynet har gjennom en undersøkelse kommet frem til at mellom 150.000 og 270.000 personer har en drone. Men kun 22.000 har registrert seg.

Det er for lite. Kravet er at alle skal være registrert. Unntaket er bare droner som er regnet som leketøy for barn, konstaterer Geir Magnus Hardeland, flyoperativ inspektør ved Luftfartstilsynet.

Og nå tar Luftfartstilsynet grep. Nå er det ikke lenger bare politiet som kan kreve at du betaler for deg.

Geir Magnus Hardeland, Luftfartstilsynet.

Geir Magnus Hardeland ved Luftfartstilsynet sier de trapper opp jakten på ulovlig droneflyvning.

Foto: Hanne Høyland / NRK

Straff kan komme på løpende bånd

Nylig skrev Luftfartstilsynet ut sine to første gebyrer. En til en privatperson uten registrering og en til en bedrift som fløy utover det de hadde tillatelse til.

Størrelsen på gebyrene lå i nedre del av det tilsynet kan gi. Det vil si 2.000 kroner til privatpersonen, og 30.000 kroner til bedriften.

Det er potensielt mange flere gebyrer som kan bli delt ut fremover. Luftfartstilsynet kommer nemlig til å trappe opp kontrollene.

I fjor registrerte Avinors dronejegere 1.450 ulovlige droneflygninger for nært norske flyplasser. Og hovedgrunnen til den ulovlige flygninga er at eieren ikke visste bedre.

– Vi tror det er mangel på kjennskap til reglene. Mange tenker at det kanskje ikke er så farlig, men luftfarten er strengt regulert, sier Hardeland.

Gjennom å registrere seg, må droneeierne også gjennomgå de grunnleggende reglene for droneflyging.

– Feil vei å gå

UAS Norge er dronebransjens interesseorganisasjon. Deres tall sier at antall droneeiere er dobbelt så høyt som det Luftfartstilsynet oppgir.

Anders Martinsen, som er daglig leder, liker dårlig Luftfartstilsynets strategi med gebyrer for å få folk til å registrere seg.

Det er ikke rett vei å gå. Man kan ikke skremme folk til å følge reglene og registrere seg, sier Martinsen.

Anders Martinsen, leder UAS Norge (dronepilotenes interesseorganisasjon)

Anders Martinsen er daglig leder i bransjeorganisasjonen UAS Norge.

Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

Han viser til at bransjen i alle år har hatt fokus på å veilede og informere for å øke kunnskapen - ikke true folk til å følge regelverket.

– Men det har ikke ført frem med gulrot så langt. Er det ikke da på tide med pisk?

Trusselen om gebyr for manglende registrering i flydrone.no kan skape et falsk inntrykk av kontroll. For det må også håndheves, og det klarer jeg ikke se at de kan gjennomføre uten at bransjen koordineres bedre, sier Martinsen.

Han stiller også spørsmålstegn ved om reaksjonen står i forhold til overtredelsen.

Vil nå ut til flest mulig

I tillegg til gebyrer, er Luftfartstilsynet også i gang med en større informasjonskampanje rettet mot droneeiere.

Vi ønsker å nå ut med denne kampanjen og sørge for at flest mulig har mulighet til å sette seg inn i reglene, og ikke får en ubehagelig overraskelse, sier Hardeland.

Eksemplene på at folk mangler kunnskap og bryter regelverket er mange.

Dronejeger på Gardermoen framfor mange skjermar som overvakar dronetrafikken ved flyplassar over heile landet.

Klistra til skjermen sitter dronejegerne på Oslo Lufthavn og følger nøye med på droneflyging ved flyplasser.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Økt kontroll

Nye overvåkningssystemer rettet mot dronetrafikk, har økt myndighetenes mulighet til å avsløre ulovlig droneaktivitet.

Til nå har politiet vært de som har bøtelagt droneeiere og da for lovbrudd.

Men Luftfartstilsynets økte fokus på manglende registrering kan en uregistrert droneeiere, som for eksempel flyr for nært en flyplass, risikere både bot fra politiet, inndragning av utstyr og samtidig få gebyr fra tilsynet.

Alle som har en drone bør søke opp «dronelappen», sier Hardeland.

Dronejeger Sigurd Einar Aron Haugrud Rognan ved Avinor sitt overvakingssenter på Gardermoen

Dronejeger ved Oslo Lufthavn, Sigurd Einar Aron Haugrud Rognan.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL