NRK Meny
Normal

Én person siktet etter at imam ble knivstukket

NRK får bekreftet at minst én person er siktet etter knivstikkingen av en imam i Oslo sent mandag kveld. Samme natt hadde politiet razzia i leiligheten til mannen i 50-årene.

NRK får bekreftet at minst én person er siktet etter knivstikkingen av en imam i Oslo sent mandag kveld. Samme natt hadde politiet razzia i leiligheten til mannen i 50-årene.

RAZZIA: Etter at imam Nehmat Ali Shah ble knivstukket sent mandag kveld gjennomførte politiet en razzia hos en mann i 50-årene. De avhørte ham også på stedet, men han ble ikke pågrepet. Den nå siktede mannen har tidligere fått besøksforbud mot imamen. Dette bildet er tatt utenfor bopelen til imamen hvor politiet gjorde undersøkelser natt til tirsdag.

Imam Nehmat Ali Shah

KNIVSTUKKET: Imam Nehmat Ali Shah ble sent mandag kveld knivstukket av en hittil ukjent gjerningsmann. Han fikk omfattende skader og mistet mye blod.

Foto: Holm, Morten / NTB scanpix

Kort tid etter imamen Nehmat Ali Shah ble knivstukket sent mandag kveld ble en mann i 50-årene avhørt av politiet. NRK kjenner også til at det ble foretatt razzia på bopel til den nå siktede mannen.

Siktelsen er rutinemessig tatt ut etter at politiet foretok ransakingen. Mannen i 50-årene er ikke tidligere domfelt i Norge.

Grete Lien Metlid

BEKREFTER RAZZIA. Grete Metlid i Oslo-politiet bekrefter at en person er siktet og at det ble foretatt razzia hos ham natt til tirsdag. Hun understreker likevel at politiet etterforsker saken bredt, og at ingen gjerningsmann er pågrepet. Politiet jobber fortsatt ut ifra flere teorier.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Politiet har fått inn opplysninger om konkrete personer og tidligere ting som er skjedd. Det er helt naturlig at vi følger opp dette og folk har vært inne til avhør i den forbindelse, bekrefter leder ved seksjon for vold- og seksualforbrytelser Grete Metlid til NRK.

I NRKs Nyhetssenter får du fortløpende nyhetsoppdateringer.

Flere besøksforbud

Den siktede mannen ble avhørt på stedet, men ikke pågrepet av politiet. Allerede dagen etter knivstikkingen ble imamen avhørt i sitt eget hjem.

Metlid understreker likevel at politiet holder en åpen etterforskning og at sporet med den siktede mannen bare er ett av flere etterforskningsskritt.

– Det er et viktig budskap fra politiet at dette bare er en del av etterforskningen. Politiet har overhodet ikke konkludert med hva som er skjedd og følger andre teorier. Vi har fortsatt en bred etterforskning gående og det er viktig å si at vi ikke vet hvem som står bak det som skjedde mandag.

Advokat Øyvind Bergøy Pedersen

USKYLDIG: Forsvarer for den nå siktede mannen i 50-årene Øyvind Bergøy Pedersen sier hans klient ikke har noe å skjule.

Foto: Erik Engen/NRK

Forsvarer til den siktede mannen i 50-årene er klar på at hans klient er uskyldig.

– Det er helt naturlig at politiet gjør jobben sin. Det er ikke noe hyggelig å få politiet på døren, men det er en del av etterforskningen. Min klient har ikke noe å skjule og jeg er glad for at politiet har gjort jobben sin, sier den siktedes forsvarer Øyvind Bergøy Pedersen til NRK.

Den siktede mannen er flere ganger ilagt besøksforbud mot den knivstukkede imamen, men i 2013 ble dette opphevet. I en kjennelse fra Oslo tingrett i 2011 kommer det frem at det var reell fare for at en fare kunne oppstå, dersom det ikke ble ilagt besøksforbud mot mannen i 50-årene. I kjennelsen heter det blant annet:

Retten: Vil begå straffbar handling

«(...). Etter rettens oppfatning er det på bakgrunn av forklaringene til XX og NN i retten, samt anmeldelse av 23. oktober 2010 og anmeldelse av 12. april 2010, tilstrekkelig grunn til å tro at den forbudet er rettet mot, uten besøksforbud vil begå en straffbar handling overfor de i besøksforbudet nevnte personer, forfølge de i besøksforbudet nevnte personer eller på annet vis krenke deres fred».

En av personene det dreier seg om er altså imam Shah. Etter knivepisoden på mandag har flere personer i miljøet vært redde.

Grunnen til at politiet gikk til razzia hos mannen i 50-årene er at han vært en av flere som har vært involvert i en lengre konflikt i moskeen på Grønland. Det har blant annet vært rivalisering mot imam Shah og andre av hans støttespillere.

NRK er også kjent med at politiet hentet inn en overvåkingsvideo fra moskeen på Grønland torsdag morgen.

– Det er helt naturlig i en så alvorlig sak at vi henter inn video, moskeen er i samme området som episoden skjedde. Rutinemessig henter vi nå inn videobevis for å få mest mulig informasjon fra området for å se om det kan hjelpe oss videre, sier Metlid til NRK.

Fortsatt er det uklart hvem som har begått knivstikkingen mot Shah. Politiet understreker at det ikke er sikkert at noen i det muslimske miljøet står ba og politiet jobber ut ifra flere teorier, noen av dem er:

  • Gjerningspersonen kan være i det muslimske miljøet. Det har lenge vært en pågående konflikt og maktkamp i den aktuelle moskeen.
  • Det dreier seg om hatkriminalitet. Foreløpig er det lite som tyder på dette, ettersom Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ikke er involvert i selve etterforskningen av saken.
  • Det kan dreie seg om en ren tilfeldighet, at gjerningspersonen angrep imamen uten noen spesielle motiv.

– Politiet har fått inn opplysninger om konkrete personer og tidligere ting som er skjedd. Det er helt naturlig at vi følger opp dette og folk har vært inne til avhør i den forbindelse, bekrefter leder ved seksjon for vold- og seksualforbrytelser Grete Metlid til NRK.

Familien er glad for at politiet viser at jobber aktivt med etterforskningsskritt.

– Vi er glad for at de sjekker ut folk og foretar avhør i saken, uavhengig av hvem det er. Vi synes selvsagt det er bra at de jobber med saken i så bred skala og at de fortsatt leter og går etter spor, sier imamens sønn Jawad Haider til NRK.