Videoopptaket viser gjerningsmannen som angrep imam Nemat Ali Shah utenfor moskeen sin på Grønland rømmer fra åstedet. Den antatte gjerningsmannen nekter i retten for at det er han som er på bildene.

To dømt for imam-angrepet

To menn er i Borgarting lagmannsrett dømt for knivangrepet på imam Nehmat Ali Shah sommeren 2014. Motivet er fortsatt ukjent.

Videoopptaket viser gjerningsmannen som angrep imam Nemat Ali Shah utenfor moskeen sin på Grønland rømmer fra åstedet. Den antatte gjerningsmannen nekter i retten for at det er han som er på bildene.

Fire års fengsel for imamangrepet

OSLO TINGRETT (NRK): To menn er dømt til fire års fengsel for knivangrepet på imam Nehmat Ali Shah i Oslo sommeren 2014.

Videoopptaket viser gjerningsmannen som angrep imam Nemat Ali Shah utenfor moskeen sin på Grønland rømmer fra åstedet. Den antatte gjerningsmannen nekter i retten for at det er han som er på bildene.

Her rømmer gjerningsmannen – selv hevder tiltalte at han aldri var der

Videoopptaket viser gjerningsmannen som angrep imam Nemat Ali Shah utenfor moskeen sin på Grønland rømme fra åstedet. Den antatte gjerningsmannen nekter i retten for at det er han som er på bildene.

Mange ventet utenfor moskeen for å hilse på og klemme imamen. Flere stod også klare for å overrekke blomster til 57-åringen.

Imam takket Allah for å være tilbake

GRØNLAND, OSLO (NRK): Imam Nehmat Ali Shah (57) var fredag tilbake i Central Jamaat Ahle-Sunnat-moskeen drøye to uker etter at han ble angrepet utenfor sitt hjem.