To dømt for imam-angrepet

To menn er i Borgarting lagmannsrett dømt for knivangrepet på imam Nehmat Ali Shah sommeren 2014. Motivet er fortsatt ukjent.

Videoopptaket viser gjerningsmannen som angrep imam Nemat Ali Shah utenfor moskeen sin på Grønland rømmer fra åstedet. Den antatte gjerningsmannen nekter i retten for at det er han som er på bildene.

VIDEOBEVIS: Videoopptaket viser gjerningsmannen som angrep imam Nehmat Ali Shah utenfor moskeen sin på Grønland rømmer fra åstedet. Den dømte 32-åringen nektet for at han er på videoen, men hans tidligere samboer sier hun gjenkjenner ham.

Ankesaken er blitt utsatt to ganger, og det er noe av bakgrunnen for at dommen kommer fire og et halvt år etter knivangrepet. Den lange saksbehandlingstiden har gitt de dømte en reduksjon i straffen på i underkant av ett år.

De ble i tingretten dømt til fire års fengsel. Dommen endte nå på tre år for begge de to tiltalte. De må i fellesskap betale 125.000 kroner i oppreisningserstatning til imamen.

Begge har flere dommer fra tidligere, og de to ble dømt til fengsel i hver sin sak så sent som i 2018. De var dermed under soning da ankesaken pågikk.

Blødningssjokk

Imam Nehmat Ali Shah

KNIVSTUKKET: Imam Nehmat Ali Shah har et synlig arr i ansiktet etter angrepet.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Imam Nehmat Ali Shah var på vei hjem fra moskeen på Grønland en sen sommerkveld i 2014 da han ble angrepet og knivstukket i baken, hendene, armene og i ansiktet. Angriperen løp deretter av gårde, og Shah klarte å komme seg til leiligheten sin. Der fikk han hjelp av et familiemedlem som kjørte ham til legevakten.

Retten skriver at imamen kunne omkommet som følge av skadene.

«Ifølge den sakkyndige legeerklæringen fikk fornærmede blødningssjokk etter ankomst Ullevål universitetssykehus, noe som ville medført døden uten rask innsettende behandling,» står det i dommen.

Ekssamboer: – Kjente til at imam skulle tas

En 43-åring med tilknytning til gjengen Young Guns skal ifølge retten ha rekruttert en 32-åring til å utføre selve handlingen. 43-åringen skal ha vært med på planleggingen og kjørt den medtiltalte 32-åringen til åstedet. Retten mener 32-åringen angrep imamen, og senere ble plukket opp av 43-åringen.

De to erkjenner å ha vært i området forut for gjerningstidspunktet, men begge nekter straffskyld.

32-åringens daværende samboer ble i tingretten dømt for å ha motarbeidet etterforskningen ved å vaske bort blod fra 32-åringens sko. Hun har erkjent å ha hørt om planen om «en imam som skulle tas», og sier hun gjenkjenner gjerningspersonen på videoen.

Mange ventet utenfor moskeen for å hilse på og klemme imamen. Flere stod også klare for å overrekke blomster til 57-åringen.

TILBAKE: Mange ventet utenfor moskeen for å hilse på og klemme imamen da han var tilbake etter knivangrepet i 2014.

Ukjent motiv

Moskeen som imamen tilhører har vært involvert i flere stridigheter. En gruppering i moskeen Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat har ønsket å bytte ut Shah som imam, uten å ha lyktes med det.

«Forsvarerne har trukket frem flere andre mulige motiver for angrepet, uten at lagmannsretten finner grunn til å beskrive disse nærmere,» står det i dommen.

I 2006 ble flere skadet i et angrep mot moskeen. Shah klarte den gang å gjemme seg og ble ikke skadet. I saken fra 2006 ble flere personer tiltalt og dømt for overfallet.

«Motivet for angrepet er ukjent, og kan skyldes personlige, økonomiske eller religiøse uoverensstemmelser eller helt andre forhold. At motivet således er ukjent, er imidlertid uten særlig betydning for straffesaken mot de tiltalte,» skriver lagmannsretten i dommen.

– Spørsmålet om motiv var en sentral del av vår prosedyre. Jeg ser ikke at min klient kan ha noe motiv, og han har heller ikke noen forbindelse til moskeangrepet i 2006, sier 43-åringens forsvarer Fridtjof Feydt.

– Så dere mener at det er en sammenheng med angrepet i 2006?

– Hvis ikke ville det vært veldig rart, svarer Feydt.

43-åringen har anket straffutmålingen. Han mener å ha krav på et større fratrekk på grunn av tidsbruken i saken.

Imam angrepet i Oslo

OVERFALT: Imamen ved Norges største moske ble angrepet på Grønland 16. juni 2014.

Foto: Hove, Fredrik / NTB scanpix

Planlagt

Retten mener angrepet i 2014 var planlagt.

«I skjerpende retning kommer at angrepet i saken lagmannsretten nå skal utmåle straff for fremstår som planlagt. De tiltalte hadde blant annet rekognosert på forhånd, og NN (anonymisert av NRK) var maskert,» heter det i dommen.

32-åringen som ble dømt for angrepet soner for tiden en dom på ett år og sju måneder for grov kroppsskade, to tilfeller av politivold, kroppskrenkelse, trusler, skadeverk og motarbeiding av rettsvesenet og for oppbevaring av narkotika. Han fortsetter dermed soningen.

– Han er misfornøyd med å bli dømt, men ønsker å bli ferdig med dette og vil ikke anke, sier forsvarer Vegard Aaløkken til NRK.

SISTE NYTT

Siste meldinger