NRK Meny
Normal

Sigrid-sakkyndig har erklært seg inhabil

Psykiatrispesialist Andreas Eirik Hamnes åpnet i Oslo tingrett for at den Sigrid-tiltalte var tilregnelig, men har erklært seg inhabil før ankesaken. Forsvarer Elden sier han uansett vil vise til Hamnes' konklusjon.

Narud og Hamnes

Psykiatrispesialistene Andreas Eirik Hamnes og Kjersti Narud i rettssaken mot en 38-åring fra Sunnmøre i Oslo tingrett. Psykiatrispesialistene mente den tiltalte måtte betraktes som tilregnelig, men understreket sin sterke tvil. Hamnes, til venstre, har erklært seg inhabil før ankebehandlingen av saken.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Tirsdag neste uke er det klart for ankesak etter drapet på Sigrid Giskegjerde Schjei Borgarting lagmannsrett. Den kommer til gå uten psykiatrispesialist Eirik Andreas Hamnes som sakkyndig, opplyser statsadvokat Nina Prebe til NRK.

– Den ene sakkyndige erklærte seg inhabil for lagmannsretten, på grunn av forhold som oppstod etter tingrettsforhandlingene. Han ble sånn sett ikke oppnevnt, sier Prebe.

Dommen i tingretten falt 25. oktober i fjor. Hamnes hadde da fulgt hele behandlingen i Oslo tingrett som sakkyndig. Hans frafall betyr at kun Kjersti Narud og Anne Lill Ørbeck er oppnevnt som sakkyndige før ankebehandlingen.

– På lik linje med i tingretten vil de følge både forhandlingene og forklare seg for lagmannsretten, sier Prebe.

Uenighet om tilregnelighet

Spørsmålet om tilregnelighet stod svært sentralt i den første rettsrunden etter drapet på Sigrid Giskegjerde Schjetne (16). Den tiltalte 38-åringen fra Sunnmøre har tidligere hatt flere møter med psykiatrien, men mener selv han er tilregnelig.

På tross av dette mente påtalemyndigheten at 38-åringen ikke kunne dømmes til fengsel, og fikk medhold av retten. De kom til at mannen må vurderes som strafferettslig utilregnelig, og derfor skulle overføres til tvungent psykisk helsevern.

– Meget taler for at tiltalte var psykotisk, og derfor ikke tilregnelig ved tidspunktet for de påklagede handlinger, sa dommer Ingmar Nestor Nilsen under domsavsigelsen.

Sunnmøringen anket dommen på stedet.

Usikre

Bakgrunnen for rettens vurdering var forklaringene til de sakkyndige, som var splittet i sine konklusjoner. Størst vekt ble lagt på nevropsykolog Anne Lill Ørbecks rapport, der hun kom til at sunnmøringen var psykotisk og utilregnelig. Ørbeck var også den av de sakkyndige som forklarte seg med størst sikkerhet i retten.

Psykiatrispesialistene Kjersti Narud og Andreas Eirik Hamnes mente på sin side at den tiltalte 38-åringen var tilregnelig. De påpekte imidlertid at dette var en konklusjon som ble under sterk tvil, fordi man ikke med «klinisk sikkerhet» kunne slå fast at den tiltalte var utilregnelig.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Domfelte i Sigrid-saken

38-åringen fra Sunnmøre har hele tiden hevdet at han er tilregnelig. Tingretten mente likevel at han skulle overføres til tvungent psykisk helsevern.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Taushetsplikt

Det er retten som oppnevner sakkyndige i straffesaker, på eget initiativ eller etter forslag fra partene. Lagrettsdommer Hedda Remen er rettens formann i den kommende ankesaken.

Remen sier til NRK at Hamnes selv har sagt fra til retten om at han er inhabil. Hamnes skal ha gitt beskjed om at ikke kunne gå nærmere inn på årsaken til inhabiliteten, fordi han da ville bryte taushetsplikten.

Til tross for at Hamnes selv mener han er inhabil, vil rapporten han skrev med Narud bli lagt fram i retten. Det er fortsatt en åpning for å kalle inn Hamnes som vitne, men han kommer ikke til å følge saken som sakkyndig.

Lagdommer Remen beskriver situasjonen som «uproblematisk».

– Jeg vil ikke foregripe hvordan rapporten blir vurdert, men vi legger til grunn at inhabiliteten har oppstått etter tingrettsbehandlingen, sier Remen.

– Vil vise til hans konklusjon

John Christian Elden forsvarer den 38 år gamle sunnmøringen, som nekter all straffskyld. Elden skriver i en SMS til NRK at han fikk beskjed om inhabiliteten i januar.

– Vi vet ikke hvorfor, og tar bare til etterretning at han ikke er begjært oppnevnt av lagmannsretten. Vi vil uansett vise hans erklæring og konklusjon i retten, skriver Elden.

Den tiltalte 38-åringen brukte sin avsluttende kommentar i tingretten til å snakke om de sakkyndiges vurdering av sin egen psyke. Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen la i tingrettsdommen vekt på at den tiltalte ikke vil medvirke til behandling, eller akseptere bruk av medisiner.

«Han har ingen sykdomsinnsikt», skrev Nilsen i dommen som ble avsagt i fjor.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra psykiatrispesialist Eirik Andreas Hamnes, som ikke har besvart henvendelsene om denne saken.

Ankebehandlingen av drapet på Sigrid Giskegjerde Schjetne begynner i Borgarting lagmannsrett tirsdag neste uke. Siste rettsdag er 13. mai.

Sigrid-tiltalte funnen skuldig
Ein 38 år gammal mann frå Ålesund er i Oslo tingrett funnen skuldig i drapet på Sigrid Giskegjerde Schjetne (16). Han er vurdert som strafferettsleg utilrekneleg og blir overførd til tvungent psykisk helsevern.

Dommer Ingmar Nestor Nilsen leser opp deler av dommen i Oslo tingrett i oktober i fjor.