Vil ha mer bruk av tvungen behandling

– Det er ikke bra at 38-åringen ble overlatt til seg selv, sier tidligere leder av Den rettsmedisinske kommisjon, Randi Rosenqvist. Hun etterlyser bedre oppfølging av potensielt farlige personer.

Dømt for Sigrid-drapet sammen med forsvarerne på dagen for domsavsigelsen

Den nå domfelte 38-åringen, sammen med forsvarerne i Oslo tingrett fredag.

Foto: Svein Olsson / NRK

Fredag ble en 38 år gammel mann fra Sunnmøre dømt til tvungent psykisk helsevern for drapet på Sigrid Giskegjerde Schjetne. Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen mener det er bevist over enhver rimelig tvil at sunnmøringen bortførte og drepte Sigrid.

Retten mener samtidig at «meget taler for» for at den tiltalte var psykotisk. Tvilen gjør at den tiltalte ikke skal dømmes til fengsel, men overføres til tvungent psykisk helsevern.

Det er tidligere kjent at den tiltalte 38-åringen har hatt flere møter med psykiatrien. Under rettsforhandlingene i Oslo tingrett har det kommet frem at helsepersonell flere ganger har forsøkt å få den drapssiktede til behandling.

– Manglet ettervern

Randi Rosenqvist mener 38-åringen manglet ettervern da han ble skrevet ut.

– Slik jeg har forstått det, gjennom det jeg har lest i aviser, så dreier dette seg om en mann som var ganske syk. Det at han først var innlagt, og senere ble skrevet ut, uten et ettervern som tok vare på hans forskjellige behov, det kan man i ettertid helt klart se var uheldig.

Hun tror ikke dette er spesielt for akkurat denne saken.

– Nei, jeg ser at det er en del pasienter som er veldig dårlig fungerende, som etter kort tid i sykehus blir skrevet ut av en eller annen grunn. De er ikke i stand til selv å benytte seg av støttetiltak, så skjer det egentlig ingenting før de blir plukket opp i en ny runde av politiet eller pårørende, sier Rosenqvist.

Hun mener en av årsakene er at det er mange færre sykehussenger innen psykiateren i forhold til for 15 år siden.

– En annen grunn er at det er veldig sterke politiske føringer om at tvang skal brukes lite, og at det skal være så kortvarig som mulig, sier hun.

Randi Rosenqvist mener bedre oppfølging av langtidspasienter, vil kunne forhindre enkelte voldshandlinger.

Randi Rosenqvist mener bedre oppfølging av langtidspasienter, vil kunne forhindre enkelte voldshandlinger.

Varslet politiet i 2011

Allerede da den nå domfelte var 11 år, hadde han sin første kontakt med Barne – og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Ålesund.

En barndomsvenn av den tiltalte har tidligere sagt til NRK at han to ganger i 2011 varslet politiet i Ålesund om 38-åringen. Grunnen var at han mente 38-åringen var syk, og kunne være farlig.

– Jeg synes det er ganske ulogisk når man gang på gang ser folk som blir tvangsinnlagt, og så skrevet ut innen kort tid. Da har man det gående i en ond sirkel, sier Rosenqvist.

Hun sier videre at det tidligere var vanlig at folk bodde hele livet på institusjoner.

– Det er heldigvis ikke nødvendig lenger. Benhandlingen var mye dårligere, og derfor var de ofte sykere. Det førte til at mange som burde klare seg hjemme, ble tvangsinnlagt. Men nå har vi havnet i den andre grøfta, hvor folk som ikke klarer seg hjemme, blir skrevet ut veldig raskt.

– Bør gjenopprette psykiatriske sykehjem

Hun sier hun ikke har nok kjennskap til saken med 38-åringen til å vite at det har skjedd i hans tilfelle.

– Men vi ser at resultatet tyder på at denne mannen har vært overlatt til seg selv, og hvis det er riktig at han er schizofren, så er ikke det bra.

Derfor mener hun man burde øke sengekapasiteten i spesialisthelsetjenesten, og at man burde gjenopprette det som i gamle dager het psykiatriske sykehjem, varige botilbud med kvalifisert bemanning til personer som ikke har boevne.

– Med bedre oppfølging av langtidspasienter, vil vi også kunne forhindre enkelte voldshandlinger, sier Rosenqvist.

Unngikk tvangsinnleggelse

Etter at også familien varslet politiet om den domfelte 38-åringen, skal politiet på Sunnmøre ha framstilt mannen for en lege. Våren 2012 gikk 38-åringen med på å bli innlagt på psykiatrisk sykehus.

Helsepersonell forsøkte da å gi mannen medisiner, noe han nektet. Det ble også vedtatt å omgjøre innleggelsen til en tvangsinnleggelse. I et journalnotat fra innleggelsen skriver psykiateren som behandlet 38-åringen følgende:

«Etter min vurdering er pasientens atferd, samt truende utsagn direkte knyttet til hans psykotiske tilstand. Faren for å gjennomføre trusler er for stort (...)»

38-åringen anket vedtaket om tvangsbruk til psykiatrisk kontrollkommisjon på Sunnmøre. Kommisjonen svarte da med å gi 38-åringen medhold, slik at han slapp tvangsinnleggelse.

– På generelt grunnlag kan jeg si at den som er tvangsinnlagt har mulighet til å klage på vedtaket. Vi kommer med våre faglige innspill, men dersom kommisjonen finner at grunnlaget for klagen er til stede, er vi pliktig til å følge det, sier klinikksjef for psykisk helsevern i Helse Møre og Romsdal til NRK.no.

Han ønsker ikke å kommentere hvilke faglige innspill som ble gitt i forbindelse med klagen i 2012.

– Kan være vanskelige avgjørelser.

Det er lov om psykisk helsevern som regulerer helsepersonells bruk av tvang. I helsevernforskriften heter det at klagesaker skal behandles i løpet av to uker.

Advokat Nils Grytten er leder Kontrollkommisjonen for Sunnmøre. Han viser til taushetsplikten, og ønsker ikke å kommentere hvilke vurderinger som ble gjort i forbindelse med saken fra 2012.

Det ligger i sakens natur at dette kan være vanskelige avgjørelser. Vi er satt til å vurdere innleggelser på tvang med henhold til de opplysninger vi får fra sykehus, sier Grytten til NRK.no.

– En tikkende bombe

Under sin forklaring i tingretten kom det også fram at faren til den tiltalte anmeldte sønnen for trusler i august 2012, kort tid før Sigrid forsvant.

I forbindelse med anmeldelsen kom det fram at faren beskrev sønnen som «en tikkende bombe, som når som helst kan finne på voldelige handlinger»

Faren har også gitt uttrykk for at sønnen trengte «kyndig hjelp», og at dette måtte innebære «tvangsinnleggelse og medisinering».

– Slet med psykiske problemer

38-åringen fra Sunnmøre er også straffedømt for voldsbruk i 2007. Den gangen ble mannen dømt for å ha slått en kvinnelig nabo i hodet med en jernstang, slik at hun fikk brudd på hjerneskallen.

Psykiatere ved en psykiatrisk avdeling mannen var innlagt ved like etter pågripelsen den gang, mente han hadde hatt en psykose. Rettspsykiater Pål Abrahamsen mente likevel at det aldri var tvil om at han var tilregnelig da han brøt loven.

I dommen skriver tingretten at tiltalte hadde psykiske problemer, og at dette var noe han hadde slitt med i lang tid. I en kjennelse fra Oslo tingrett fra 2006 kommer det også frem at 37-åringen i lengre tid unnlot å ta medisiner.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Den 38 år gamle mannen som er dømt i Sigrid-saken anker dommen om tvungen psykisk helsevern. Forsvarer John Christian mener helhetsvurderingen fra retten om skyldsspørsmålet er feil.

VIDEO: Forsvarer John Christian Elden sier at 38-åringen mener han er tilregnelig.

– Ikke optimal behandling

Nevropsykolog Anne Lill Ørbeck sa i sin forklaring i Oslo tingrett at hun mener den tiltalte er paranoid schizofren og utilregnelig. Hun er den av de tre rettssakkyndige som har snakket mest med den tiltalte, og uttalte seg derfor med størst grad av sikkerhet.

Ørbeck mener symptomene på lidelsen har vart i veldig mange år, og at de har blitt «verre over tid». Ørbeck mener også at det er grunn til å tro at behandlingen av den tiltalte «ikke har vært optimal».

– En av grunnene er at han ikke har villet behandles, forklarte Ørbeck under forhandlingene i Oslo tingrett.

Den nå domfelte 38-åringen mener han er tilregnelig, og nekter for at han har drept Sigrid Giskegjerde Schjetne. Han anket dommen på stedet.

NRK har vært i kontakt med politiet på Sunnmøre, som ikke ønsker å kommentere denne saken.

Sakkyndige

De rettsoppnevnte sakkyndige Andreas Eirik Hamnes (f.v.) og Kjersti Narud mener den tiltalte er tilregnelig, under tvil. Anne Lill Ørbeck, som her har blikket på den tiltalte, mener han er utilregnelig.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix
Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger