Frykter ny togstasjon blir flaskehals på Follobanen

Allerede før nye Ski stasjon er bygget, frykter lokalpolitikere at togstasjonen blir for liten om kort tid.

Forslag til nye Ski stasjon

Nye Ski stasjon skal stå klar i 2021. Allerede fem år senere frykter lokalpolitikere i Ski at kapasiteten er på bristepunktet.

Foto: Ruter / Illustrasjon

– Vi har en bekymring for at den nye Ski stasjon, som er under bygging, ikke er kapasitetssterk nok. Vi er redde for at den bygges for liten i utgangspunktet, sier ordfører i Ski, Tuva Moflag (Ap) til NRK.

Stasjonen får seks spor, tre plattformer, reisetorg på både øst- og vestsiden og utvidet parkeringsområde for bil og sykkel. Men dette er ikke nok, frykter Ski kommune.

Vi må jo sørge for at prosjektene våre er godt nok dimensjonert når vi bygger. Hvis ikke er det en veldig dum bruk at skattebetalernes penger.

Tuva Moflag

Ski-ordfører Tuva Moflag (Ap) frykter at Ski stasjon bygges for liten.

Foto: Else Karine Archer / NRK

Kan briste i 2026

Follobaneprosjektet er det største samferdselsprosjekt i Norge. Det 22 kilometer lange dobbeltsporet mellom Oslo S og kollektivknutepunktet Ski skal i samspill med Østfoldbanen være ferdig i 2021.

Jernbaneprosjektene i den såkalte Sørkorridoren kommer på løpende bånd utover i 2020-årene, og 2026 er allerede utpekt som et mulig bristepunkt for Ski stasjon. Moflag sier det er folk som er opptatt av jernbanen som har delt bekymringen med lokalpolitikerne.

– Spørsmålet er om det er nok spor til at dette kan gå sømløst og gi det gode kollektivtilbudet som vi trenger nedover i Follo og Østfold, sier Moflag.

Arbeider på Follobanen

Arbeidene på Follobanen er i full gang. Slik ser det ut på Ski stasjon nå. Her kommer seks spor i 2021.

Foto: Else Karine Archer / NRK

Skisserer løsning

Også ordføreren i Askim er opptatt av at den nye togstasjonen skal fungere optimalt, men han mener det ligger en løsning på bordet som vil hindre at Ski stasjon blir flaskehals for tog som kommer fra Østfold.

– Vi må få en påkjøring for togene sør for Ski stasjon slik at vi kommer i rett spor inn på stasjonen for å kunne bruke Follotunnelen. Da åpner vi opp for større kapasitet på stasjonen, sier Thor Hals (H).

På den måten slipper togene å krysse ulike spor inne på stasjonen.

Venter med å utvide

Tom-Christer Nilsen

Statssekretær Tom-Christer Nilsen (H) sier de er kjent med utfordringene, og har planer for hvordan dette skal løses.

Foto: NRK

Ski kommune har sendt brev til samferdselsministeren, der de ber om svar på hvordan kapasitetsproblemene skal løses.

– Jeg ønsker meg egentlig bare et klart svar, sier Moflag.

– Det er ingen kapasitetsproblemer nå, og det vil ikke være noen problemer på noen år ennå. Det er først når intercitylinjene står klare, og Follotunnelen er ferdig, da kan det bli en kapasitetsutfordring hvis man skal øke togavgangene, sier statssekretær Tom-Christer Nilsen (H) til NRK.

Ifølge Nilsen foreligger det planer for hvordan kapasitetsproblemene skal løses, i tråd med løsningen fra Askims ordfører.

Hvorfor bygger dere ikke heller flere spor med en gang?

– Fordi det er ikke fornuftig å ha spor stående ubrukt i flere år. Vi bygger heller ikke veier uten at noen skal kjøre på dem fra dag én.