NRK Meny
Normal

Fordel med trikk i sentrumsgatene

Trikken lever i bedre harmoni med fotgjengere i trange bygater, ifølge Ruter. Trikken kan ikke uten videre erstattes med superbusser overalt.

Trikk på rådhusplassen

TRIKK PÅ RÅDHUSPLASSEN: En permanent busstrasé her ville stilt helt andre krav til markering av skillet mot myke trafikanter, ifølge Ruter.

Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

Enorme investeringer i nye trikker og i trikkenettet de nærmeste årene, har fått flere til å ta til orde for å skrote trikken til fordel for såkalte superbusser.

– Trikken må legges ned og erstattes av hydrogenbusser eller elektriske busser som er miljøvennlige og har stor kapasitet, sa Peter N. Myhre (Frp) til NRK tidligere denne måneden.

– Superbusser er mye billigere i drift og mye billigere å anskaffe. Teknologien er i stadig utvikling. Trikkene er låst til sporene sine uansett, sa Oscar Christopher Husebye i Oslo Unge Høyre i morges.

Vet hvor trikken går

Men nettopp det at trikken er låst til sporene sine gir faktisk trikken et fortrinn. At den er lite fleksibel gjør den også forutsigbar. Ikke minst fotgjengere vet hvor trikken går.

– En av fordelene med trikken er at den kan kombineres bedre med gående i de tette stedene i byen, sier plandirektør i Ruter, Hanne Bertnes Norli.

– Superbusser kan kjøre de aller fleste steder der det går trikk, men de kan for eksempel ikke kjøre i gågater.

Strengere krav til buss

Hun sier at det er veitrafikklovgivningen som gjør at man kan blande trafikk på en annen måte med trikk enn med buss. Det er strengere krav til at en busstrasé merkes og holdes adskilt fra andre trafikantgrupper.

Hanne Bertnes Norli

FORTSATT TRIKKEBY: Ruter og plandirektør Hanne Bertnes Norli har ingen planer om å fase ut trikken i Oslos gater.

Foto: Olav Juven / NRK

– For eksempel på Rådhusplassen, hvor trikken går helt strømlinjeformet over plassen, kan du ikke kjøre buss på samme måte. Da må du ha en helt annen infrastruktur, og da tar du også mer av arealene.

– Trikken trenger bare skinner som ligger i gatelegemet, mens bussen må markeres på en annen måte.

– Akkurat der har trikken en fordel ved at den er forutsigbar, sier Hanne B. Norli og påpeker også at trikken på sitt vis er fleksibel:

– Trikken kan både tusle rundt i gågaten og gå på egne høyhastighetstraséer.

Åpne for begge

Det er altså fordel trikk i trange bygater og i gågater, som det etter planen skal bli flere av etter hvert som Oslo sentrum blir bilfritt.

Men hva hvis vi beveger oss ut av selve sentrumskjernen? Bør nye kollektivtraséer trafikkeres med trikk eller superbuss?

– Der er vi helt åpne på at vi må diskutere ulike konsepter. For eksempel på Ring 2 ser vi både på en høystandard bussløsning og en trikkeløsning.

Hva er egentlig en superbuss?

– Det vi snakker om er enda lengre busser enn de to-ledds-bussene vi har i Oslo. I teorien kan jo en superbuss være kjempelang. Det handler om en buss som har mye høyere kapasitet og som gjerne har egen trasé, sier Hanne Bertnes Norli i Ruter.

Metrobuss

SUPERBUSS: Slik ser bussene med et ekstra ledd ut i Bergen.

Foto: Christine Kongsvik / NRK