Får ikke utført ryggoperasjon

Flere pasienter får avlyst operasjonene sine på Oslo universitetssykehus i dag. Ortoped Ellen Aksnes skulle ha utført en avansert ryggoperasjon. Nå står hun streikevakt utenfor Ullevål sykehus.

Streik på Ullevål sykehus

STREIKER: 98 leger og andre ansatte er tatt ut i streik ved Oslo universitetssykehus. Ellen Aksnes (nummer tre fra venstre) står sammen med andre streikevakter utenfor Ullevål sykehus.

Foto: Kaja Figenschou/NRK

Både sykehusledelsen og de tillitsvalgte ved Oslo universitetssykehus (OUS) lover at streiken ikke får konsekvenser for liv og helse. Likevel er det ikke til å unngå at pasienter rammes.

Ellen Aksnes

STØTTER STREIKEN: Ellen Aksnes får ikke utført planlagte ryggoperasjoner på pasienter på grunn av streiken.

Foto: Thomas Marthinsen/NRK

– Jeg skulle ha operert en pasient, sammen med en annen lege, på en litt stor ryggkirurgi, sier ortoped Ellen Aksnes.

Sammen med andre kollegaer står hun utenfor arbeidsplassen på Ullevål sykehus. Aksnes skulle veldig gjerne vært på jobb, men støtter streiken og mener at Spekters forslag vil få enorme konsekvenser for nye arbeidstakere.

Om streiken blir langvarig, kommer flere pasienter til å få utsatt avtalene sine.

– For vår del betyr det at planlagt kirurgi ikke blir gjort og pasienter blir i større grad strøket fra operasjonslister. I tillegg får ikke pasienter som venter på vurderinger eller har avtale om kontroller, få time, sier Aksnes.

Ber pasienter møte opp til avtalt tid

Christian Grimsgaard

KAN FÅ UTSATT TIME: Tillitsvalgt for legene ved OUS Christian Grimsgaard sier de gjør det de kan for ikke å ramme pasienter.

Foto: NRK

– Det er helt klart at når man går til streik på sykehusene, så må en del planlagt behandling måtte skyves på dessverre, sier tillitsvalg blant legene på OUS, Christian Grimsgaard.

Folk på gaten NRK har snakket med sier de har forståelse for at legene kjemper for bedre arbeidstid, men er bekymret for pasientsikkerheten.

Det trenger de ikke å være, sier viseadministrerende direktør ved Oslo universitetssykehus, Lisbeth Sommervold. Hun understreker at streiken ikke får konsekvenser for liv og helse, og ber pasienter møte opp til avtaler som vanlig.

– Vi tar kontakt med dem som får timen sin utsatt.

Grimsgaard sier at avdelinger som jobber med psykisk helse, barn, kreftbehandling og øyeblikkelig hjelp ikke er berørt.

Derfor ble det streik

Først og fremst er partene uenige om hvordan arbeidstiden for leger på sykehus skal være. Akademikerne mener at arbeidsgiver og tillitsvalgte bør lage en kollektiv arbeidsplan. Spekter ønsker at arbeidstiden skal fastsettes individuelt med den enkelte lege.

Tillitsvalgt for legene ved OUS, Christian Grimsgaard, sier de mener at det må finnes grenser for hvor mange timer leger kan jobbe på et sykehus.

– Vi er ikke annerledes enn andre arbeidstakere. Vi trenger å hvile og spise.

Grimsgaard frykter en situasjon hvor de ikke klarer å få kontroll på hvordan den enkelte lege blir pålagt å jobbe.