Legeforeningen: – Vi kan streike lenge

De streikende legene utenfor Ullevål sykehus i Oslo sier de ønsker å være fleksible for arbeidsgiveren, men at de krever beskyttelse mot for stor arbeidsbyrde til gjengjeld.

Streikende leger utenfor Oslo universitetssykehus

SER LANGT FREMOVER: De streikende legene sier de er villige til å streike lenge for å få gjennom sine krav hos arbeidsgiveren. Her er de samlet utenfor Ullevål sykehus i Oslo.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Det er stor streikevilje fordi denne streiken går rett i kjernen av det vi som fagorganisasjon er opptatt av, sier Marit Hermansen, president Legeforeningen.

Etter bruddet i forhandlingene mellom Akademikerne helse og arbeidsgiverforeningen Spekter like over midnatt, har Akademikerne tatt 194 medlemmer ut i streik.

Ansatte ved følgende institusjoner streiker:

  • Oslo universitetssykehus
  • Sykehuset Østfold
  • Helse Bergen
  • Helse Stavanger
  • Finnmarkssykehuset

Uttaket omfatter både leger og andre akademikergrupper som ingeniører, økonomer, jurister og samfunnsvitere. Av dem som er tatt ut i streik i første omgang, er 100 leger.

– Allerede fleksible

Marit Hermansen

– Vi har et moderat uttak av streikende og planlegger å streike lenge og godt uten at det skal gå utover liv og helse. Vi søker i første omgang å ramme arbeidsgiver, sier presidenten i Legeforeningen, Marit Hermansen.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Dette dreier seg om vern av arbeidstakerne og kollektive avtaler, sier Hermansen.

Presidenten i Legeforeningen sier de er for fleksibilitet, men at det også forutsetter vern av de ansatte.

– Når vi har så store unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven som vi har, så er det viktig at vi også beskytter våre ansatte, og at ikke den enkelte lege må stå opp for sin arbeidsgiver og kjempe, sier hun.

Presidenten frykter en opphopning av veldig stor arbeidsbelastning i få uker dersom man har individuelle avtaler.

– Vi ønsker å jobbe mye, men fleksibiliteten må også inneholde et vern av de ansatte, poengterer Hermansen.

Ifølge Hermansen har de fått stor støtte for andre som jobber i sykehusene, og at de kan streike lenge.

– Vi har et moderat uttak av streikende og planlegger å streike lenge og godt uten at det skal gå utover liv og helse. Vi søker i første omgang å ramme arbeidsgiver, sier presidenten i Legeforeningen.

Uenighet om individuelle eller kollektive vakter

Streiken trappes opp med ytterligere 119 medlemmer ved Akershus universitetssykehus, Vestre Viken, Sykehuset i Vestfold og St. Olavs Hospital fredag.

Striden står om hvordan vaktene skal organiseres. Akademikerne ønsker kollektivt avtale vakter, mens Spekter ønsker individuelt planlagte vakter.

Ifølge de streikende kan en individuell vaktplan føre til uforsvarlige lange og mange vakter.

Arbeidsgiverne på sin side mener kravene til Legeforeningen ville gjort det vanskelig for sykehusene å planlegge tilbudet til pasientene i tråd med de nye pasientrettighetene.

– Legeforeningen har valgt å gå ut i streik. Det synes vi er beklagelig, sier kommunikasjonsdirektør i Spekter, Gunnar Larsen.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger