Blar opp 30 millioner til Oslo sør

Mortensrud, Holmlia og andre utsatte områder i Oslo sør skal være gode og trygge steder å vokse opp og bo i, mener byrådet og blar opp 30 millioner kroner.

Tre byråder på Mortensrud

VIL IKKE VÆRE KONKRETE: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap), sosialbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) og byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) lanserte den nye Oslo sør-satsingen på Mortensrud torg, men sier at forslag til tiltak må komme nedenfra.

Foto: Olav Juven / NRK

Mye har vært sagt og skrevet om oppvekstvilkår, integreringsproblemer og ungdomsgjenger i deler av bydel Søndre Nordstrand.

I neste års Oslo-budsjett setter byrådet av 30 millioner kroner som starten på en ny områdesatsing i Oslo sør. Budsjettforslaget legges fram onsdag.

– Barn og unge som vokser opp her skal se at dette er områder som det blir satset på og som blir enda bedre, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Levekårsutfordringer

Oslo sør har vært viet særskilt oppmerksomhet i ti år allerede, men stat og kommune har bare brukt en brøkdel av det som har vært pøst inn i Groruddalen i samme periode.

Nå nær tredobler byrådet pengebruken og setter i gang det de kaller en helhetlig, tverrfaglig innsats etter modell fra Groruddalssatsingen.

– I likhet med Groruddals-bydelene og noen bydeler i indre øst så er det en del levekårsutfordringer her.

– Oslo er en klassedelt by. Noen områder, som her, har ekstra utfordringer preget av at en del er uten jobb, trangboddhet, mangel på møteplasser og dårlige norskkunnskaper.

– Når vi går inn med 30 millioner nå og kommer til å bruke mye penger i årene framover sammen med staten, skal dette bli et enda bedre sted å bo, sier Johansen.

Hva skal pengene brukes til?

– Jeg vil ikke være så konkret, for det skal folk være med å bestemme selv, sier han.

Møteplasser

Forbildet Groruddalssatsingen har inneholdt alt fra fysiske nærmiljøtiltak som opprusting av Alnaparken til sosiale tiltak som gratis kjernetid i barnehagen.

Da NRK arrangerte valgkampdebatt på Mortensrud, ønsket ungdommene seg blant annet flerbrukshall og fritidsklubber.

En av deltagerne i debatten, beboer og initiativtager til Mortensrud Manifest, Melita Ringvold, mener at det haster med å vise synlige resultater. Hun etterlyser først og fremst møteplasser.

Melita Ringvold snakker med byrådet

UTÅLMODIG: Ungdom på Mortensrud mangler møteplasser, og det haster, var budskapet fra beboer og ildsjel Melita Ringvold.

Foto: Olav Juven / NRK

– Det er kjempebra å høre at de vil gi oss mye penger og at de også vil komme med kompetanse, men ungdom her har ventet lenge, og vi har ingen tid å miste.

– Her vi står nå, for eksempel, midt på torget på Mortensrud, henger det mye ungdom som ikke har noe sted å være. Vi trenger møteplasser, vi trenger bibliotek og svømmehall, helt vanlige ting som alle lokalsamfunn trenger.

125 mill. totalt

Til sammen vil byrådet bruke 125 millioner kroner på områdesatsinger i 2018.

  • 60 millioner kroner til Groruddalen.
  • 25 millioner kroner til Tøyen.
  • 10 millioner kroner til Grønland.
  • 30 millioner kroner til Oslo sør.

Staten forpliktet seg nylig til å være med på den nye Oslo sør-satsingen, men har ennå ikke kommet med pengeløfter. Raymond Johansen forventer at de legger like mye som Oslo på bordet.

– Vi har en god tradisjon fra Groruddalen at vi deler broderlig, femti/femti, sier byrådslederen.