Politiet vil gi unge kriminelle oppholdsforbud i Oslo-bydeler

Nylig fikk 18-åring, som er dømt for mindre forhold, forbud mot å være på Mortensrud senter og torg i et halvt år. Urimelig, sier forsvarer.

Mortensrud senter

Flere er pågrepet ved Senter Syd på Mortensrud de siste månedene. Nå vil politiet ha rett til å jage bort de som skaper frykt i nabolaget.

Sist uke opplyste Oslo politidistrikt at de har rullet opp kriminelle nettverk ved å overvåke et narkodepot og at de har slått til mot til sammen 90 personer.

Flere av dem politiet har pågrepet den siste tiden tilhører kriminelle miljøer som utnytter og rekrutterer ungdom i området rundt Mortensrud.

Nå vil politiet ha rett til å jage bort de som skaper frykt i nabolaget.

– Hensikten med et oppholdsforbud er å skape trygghet. Ta bort elementer eller personer som gjør det utrivelig å være i nærområdet, sier John Roger Lund, leder for enhet Øst i Oslo politidistrikt.

Tenåring fikk oppholdsforbud

Politiet har to ganger gått til tingretten for å gi en 18-åring forbud mot å være på Mortensrud senter og torg. Han er tidligere dømt og tiltalt for mindre forhold.

Politiet mener han er en del av et nettverk som har rekruttert unge til narkotikasalg på Mortensrud. Påtalemyndigheten har begrunnet besøksforbudet med at det er grunn til å tro at 18-åringen vil begå en straffbar handling overfor ansatte og andre ved Mortensrud senter og torg.

Nå har tenåringen fått besøksforbud i nærområdet i et halvt år, og har anket.

18-åringens forsvarer Helene Elness kaller oppholdsforbudet helt urimelig og stiller spørsmål om en som nettopp har fylt 18 kan være en sentral del av et kriminelt nettverk.

Hun mener grunnlaget for oppholdsforbudet og den den geografiske utstrekningen av forbudet fremstår uforholdsmessig.

Jan Bøhler på Mortensrud

TRYGGHET: Jan Bøhler i Arbeiderpartiet mener et oppholdsforbud vil være med på å skape trygghet for befolkningen i de nærområdene i Oslo som er plaget av kriminalitet.

Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Politikere vil gjøre det lettere å gi oppholdsforbud

Politiet vurderer nå å be om forbud for flere enn 18-åringen.

– Det er nødvendig når personer påvirker lokalmiljøet negativt, slik at det skapes utrygghet blant medborgerne våre, sier John Roger Lund, leder for enhet Øst.

Arbeiderpartiets Jan Bøhler mener at det bør bli lettere for politiet å gi slike oppholdsforbud og vil gi politiet økt kontroll i bydelene.

– For å holde disse personene unna ny kriminalitet og for å skape bedre trygghet i disse områdene av byen, sier Bøhler.

– Det er de som er i gjenger, eller rekrutterer til gjenger, som baserer seg på at de skal styre et område og bygge territorier. Det synes jeg er den mest urovekkende delen av den kriminaliteten vi har sett i Oslo, sier han.

– Er det riktig å legge slike restriksjoner på folk som kommer ut, ferdig sonet?

– Ja, for vi må forebygge at de begår nye kriminelle handlinger, og skape trygghet i områdene som har vært utsatte, sier Bøhler.

– Feilslått

Marius Dietrichson

Marius O. Dietrichson i Advokatforeningen.

Foto: Fouad Acharki / NRK

Nå forfølger man i større grad personer på bakgrunn av en handling det tenkes at de kanskje vil gjøre i framtiden, mener Marius O. Dietrichson, leder i Forsvarergruppen i Advokatforeningen.

– Straff og forbud som virkemiddel mot handlinger som ennå ikke er begått, er feilslått og en utvikling vi er kritisk til. Dette er ikke det som holder ungdom vekk fra kriminalitet. Her må det helt andre virkemidler til, sier Dietrichson.

Han mener at ungdommer tvert om trenger et tettere bånd til nærmiljøet sitt.

– Og ikke forbys å oppholde seg visse steder ut ifra en antagelse om at de en gang begår en kriminell handling. Jeg tror den ungdommen det gjelder kan oppfatte dette som strengt og til dels vilkårlig, og utvikle større fortvilelse mot samfunnet, sier Dietrichson.

John Roger Lund og Grete Lien Metlid fortalte om politiets innsats mot kriminelle nettverk i Oslo

PRESSEKONFERANSE: Grete Lien Metlid, leder for etterretning og etterforskning, Oslo politidistrikt og John Roger Lund, leder for enhet Øst i Oslo politidistrikt, holdt pressekonferanse om narkoaksjonen i forrige uke.

Foto: NRK

Pågående narkoaksjon

– Dette er nettverk og miljø som har benyttet grov vold og vold for å kontrollere blant annet kriminalitet i enkelte deler av Oslo, sa leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid, under pressekonferansen i forrige uke.

Jan Bøhler sier forbudet han foreslår vil hjelpe tidligere innsatte med å holde seg unna ny kriminalitet, om de ikke har lov til å oppholde seg på de samme stedene som før.

– Kriminelle ønsker å prege bestemte områder hvor de vil ha kontroll på narkotikasalg, og der de kan drive med vold og trusler for hevde sitt hegemoni, sier Bøhler.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger