Normal

- Dieselforbud vil ha minimal effekt

Bystyrets vedtak om å forby kjøring med dieselbiler på utsatte dager vil bare gi 10 til 15 prosent nedgang i utslipp. Det mener Bilimportørenes Landsforening.

LUFTFORURENSNING

Oslo bystyre kan komme til å sette restriksjoner for kjøring av dieselbiler på dager med stor luftforurensning.

Foto: Erichsen, Jarl Fr. / NTB scanpix

Bystyret i Oslo åpnet onsdag for at kommunen kan forby kjøring med dieselbiler på de mest forurensningsutsatte dagene i året.

– Strengere krav

Bilprodusenten Mercedes-Benz Norge har tidligere gått hardt ut mot forslaget. Nå får administrerende direktør Johnny K. Danielsen støtte, som mener Oslo politikerne må droppe det omstridte forslaget.

– Norge er en del av EUs regelverk om miljøutslipp fra biler. I 2012 vil Euro 6 innføres for tunge kjøretøy, og i 2014 for personbiler. Med innføringen av Euro 6 vil utslipp av miljøgifter skjerpes. Det vil bli stilt strengere krav til maksverdiene for Nitrogenoksid (NOx), som er en kjemisk forbindelse mellom nitrogen og oksygen.

Reduksjon i utslippene

I dag slippes det ut 180 milligram per kilometer til sammenligning. Direktør i Bilimportørenes Landsforening Erik Andresen forklarer at 30 til 40 prosent av miljøutslippet er nitrogendioksid (NO2), som kan ha negative helseefekter ved høye forekomster.

Ifølge Andresen baserer estimatene seg på kalkyler fra kalde dager. På varme dager kan NO2-utslippene være nede i 10 prosent, ifølge Andresen.

– Med innføringen av Euro 6 bilene, vil utslippene ligge på 80 milligram NOx per kilometer. Utslippene vil bli redusert med 75 prosent, sier Andresen.

Ny teknologi

Ifølge administrerende direktør Johnny K. Danielsen produseres det allerede i dag dieselbiler med lavere NOx-utslipp enn vanlige bensinbiler, og fra og med neste år skal alle nye dieselbiler ha like lave utslipp av stoffet som ødelegger luftkvaliteten.

Mercedes-direktør Johnny K. Danielsen

Direktør Johnny Danielsen i Mercedes-Benz Norge mener et dieselforbud ikke er veien å gå.

Foto: Mercedes-Benz/ANB
Martin Hviid Nilsen

Martin Hviid Nilsen.

Foto: Bellona

– Vedtaket er meningsløst, og beslutningen er tatt fordi politikerne er feilinformert, sier Danielsen til NRK.

Han mener dette er et eksempel på hvor galt det kan gå når politikere vil sette inn tiltak som ikke er teknologinøytrale. Og viser til at Mercedes-Benz med sin Blue-TEC-teknologi har lavere NOx-utslipp enn bensinbiler.

– Politikerne er feilinformert, og beslutningen er et paradoks, hevder han.– Gammel argumentasjon

Transportrådgiver i Bellona Martin Hviid Nielsen mener bilbransjens retorikk er gammel.

– De sa det samme da Euro 5 kom, og Euro 4 også. Det er gammelt nytt at bilbransjen lover at alt skal bli så mye renere og penere hver gang det settes nye krav til utslipp. Men det er ikke så enkelt, mener Nielsen.

Han krever nå at bilbransjen må fremlegge dokumentasjon på hvordan utslippene fra bilene blir under kalde vinterdager, og under reelle kjøreforhold i Norge.

– Bilene testes i laboratorier under varme forhold. Testene er ikke tilpasset norske forhold, hevder han.

- Krever bevis

Forsker ved Norsk Institutt for luftforskning, Ingrid Sundvor er positiv til bystyrets forslag.

– Jeg tror det kan være et godt tiltak på forurensede vinterdager. Fordi dieselbilene er en stor kilde til NO2, og det er det som er problemet her.

NO2 er som nevnt én komponent i NOx, og det er denne komponenten som ifølge Sundvor gir problemer for astmatikere og allergikere.

– Det er lurt å kutte i utslipp for å få ned konsentrasjonene. Det er helseeffektene vi må forholde oss til, og derfor har vi grenseverdier på dette som vi må forholde oss til, sier hun.

Hun er skeptisk til Danielsens påstander.

– Jeg stiller spørsmålstegn ved om at de vil slippe ut mindre enn bensinbiler. Det må bevises i virkelig trafikk. Det man har sett på de gamle dieselbilene er at de slipper ut mye mer på veien, i virkelige forhold i en by, enn det typegodkjenningen sier.

Sundor mener det er viktig at vi avventer situasjonen. Hun føler seg ikke trygg på at bilene Danielsen snakker om, vil slippe ut mindre NO2 når kommer på veien.

Tar bystyrets vedtak hensyn til teknologien?

– Det vil jeg tro, men dette er et problem vi har nå, bilprodusentene må ha tiltak som virker nå. Vi kan ikke vente til den nye teknologien kommer.

– Dårlig idé

Direktøren i Bilimportørenes landsforening Erik Andresen gir Sundvor rett i at én ting er hva typegodkjenningen på bilen sier, én annen ting er hva som skjer med utslippene når bilen kommer på veien. Han sier likevel at deres erfaring er at Euro 6 bilene vil slippe ut betydelig mindre utslipp. Han mener bystyrets forslag vil bare redusere utslippene med 10 til 15 prosent. Tallet baserer seg på at 80 000 biler kjører gjennom bomringen hver dag.

– Det vil bli total kaos. Kollektivtilbudet vil ikke kunne håndtere så mange biler på én gang. Dette er bare drastiske tiltak som vil ha minimal effekt, mener han.

Advarte mot avgiftsendring

Rundt halvparten av Oslos befolkning var imot regjeringens avgiftslette på biler med dieselmotorer da det ble innført fra årsskiftet 2006/2007.

Eksperter advarte mot avgiftsendringens konsekvens for luftkvaliteten, og forklarte dette med at dieselmotorer slipper ut langt mindre CO2 enn bensinmotorer, men skaper langt mer nitrogendioksid og svevestøv.

Peter N. Myhre som var Oslos samferdselsbyråd da regjeringen innførte avgiftslette mente regjeringen ofret Oslo-luften for å nå internasjonale mål om lavere utslipp av drivhusgassen CO2.

Regjeringen har i ettertid medgitt at den manglet nødvendig kunnskap for å ta den rette beslutningen.