Hopp til innhold

Vil redde liv med overdoseapp

Brukere av narkotiske stoffer kan i fremtiden få advarsler om særlig farlig narkotika rett i lomma.

En hånd holder en mobil som viser et svart farevarsel.

Irske myndigheter gikk i november bredt ut og advarte befolkningen mot farlig dop i omløp. Kanskje kan Norge snart få en lignende tjeneste. Illustrasjonsbilde.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Vi er opptatt av at folk skal bruke rusmidler på en mindre skadelig måte. Ønsket er å finne gode måter å varsle overdoser på, sier Else Kristin Utne Berg.

Hun er spesialrådgiver i Korus Bergen.

Kompetansesenteret for rus har fått i oppgave av Helsedirektoratet å utrede muligheten for å lage gode varslingssystemer for farlige narkotiske stoffer.

Else Kristin Utne Berg.

Else Kristin Utne Berg i Korus Bergen mener vi trenger et system som melder om overdosefarer.

Foto: KORUS Bergen

Berg sier at en app kan være det mest nærliggende å vurdere.

Vi driver og tester våre ideer mot brukere, organisasjoner og kommuner. En av de tingene vi ser på er muligheten for å utvikle en app. Via en app skal de kunne varsle hverandre dersom det for eksempel er urent stoff i omløp, som kan gi økt overdosefare.

Varsel nådde ikke frem

23. september rykket nødetatene ut til en leilighet i Halden sentrum. Der ble tre menn i 20-årene funnet bevisstløse. En av dem ble erklært død på stedet.

Det ble senere påvist at mannen som døde hadde inntatt det ekstremt farlige stoffet metonitazen.

Metonitazen er et syntetisk morfinlignende stoff. Det er 100 ganger sterkere enn morfin, og også sterkere enn fentanyl.

Stor utrykning i Halden

Tre menn ble i september funnet bevisstløse på en adresse i Halden. Én mann i 20-årene omkom.

Foto: per Øyvind Fange/NRK

Allerede i juni ble stoffet påvist i Stavanger.

Else Kristin Utne Berg i Korus sier at Stavanger Universitetssykehus da varslet videre om funnet, men at varselet ikke nådde Halden.

Håpet er at et bedre varslingssystem skal kunne hindre lignende overdosedødsfall i fremtiden.

Rent teoretisk kunne et bedre varslingssystem forhindret andre dødsfall, ved at en hadde fått ut varselet tidligere. I Halden var det politiet som varslet, sier spesialrådgiveren.

Les også Oskar (25) døde etter inntak av ekstremt farlig stoff: – Utrolig lite som skal til

Mor-Oskar-Halden

For dårlige løsninger

Ifølge Dødsårsaksregisteret døde 321 personer i Norge av overdoser i 2022. Det er en økning på 30 prosent fra året før.

Jakob Linhave er avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Han sier at Norge allerede har varslingssystemer, i likhet med mange andre land.

Men varslingssystemene er ikke gode nok.

– Disse er ofte lokale, ikke raske nok og varslene når ikke brukerne før det er for sent, sier Linhave.

Overdose: Hva kan du gjøre?

 • Ring ambulanse: 113.
 • Start hjerte- og lungeredning:
  30 brystkompresjoner og 2 innblåsninger.
 • Gi nalokson nesespray (motgift) dersom du har det. For sterke opioider kan flere flasker være nødvendig.
 • Hold på med hjerte- og lungeredning til ambulansen kommer, eller personen puster normalt.

Kilde: Helsenorge.no

Dette er symptomene

Pulsen går ned og pusten svekkes, noen ganger kan det føre til hjertestans eller pustestans.

Blå negler og blå lepper skyldes utilstrekkelig tilgang på oksygen i blodet.

Andre symptomer kan være kvalme, brekninger, magesmerter, kramper og muskelsammentrekninger.

Kilde: Helsenorge.no

Slik kan du forebygge

 • Ikke injiser alene.
 • Røyk er tryggere enn sprøyte.
 • Oppdeling av dosen gir redusert risiko for overdose.
 • Å blande ulike stoffer gir økt risiko for overdose.
 • Etter en overdose øker risikoen for en ny.
 • Ved tre til åtte dager uten stoff er toleransen på samme nivå som første gang en tok opioid.

Kilde: Helsenorge.no

Han forteller at Helsedirektoratet har lett internasjonalt etter gode løsninger.

– De har vi ikke funnet. Derfor ser vi nå på muligheten for å utvikle en egen løsning. En app er ett av alternativene.

Jakob Linhave.

Jakob Linhave sier at det ikke er sikkert at en app blir det endelige produktet, men det er ett av alternativene som utredes.

Foto: Rebecca Ravneberg/NRK

Dagens varslingssystem bruker lang tid på å nå brukerne av rusmidler.

Gjennom et overdosetilfelle oppdager et sykehus et ekstra potent rusmiddel. Sykehuset kan da varsle politiet, som varsler tjenesteledd, brukerorganisasjoner, som så varsler videre, sier Linhave.

Utfordringen er at det tar for lang tid før brukere som potensielt kommer i kontakt med rusmiddelet nås.

Med en overdoseapp kan brukere få varsel direkte i lomma.

Les også Kraftig økning i overdosedødsfall: – Én er én for mange

Are spiser middag på Evangeliesenteret i Tønsberg.

– Veldig bra

Arild Knutsen er leder av brukerorganisasjonen Foreningen for human narkotikapolitikk. Han er begeistret over arbeidet som er i gang.

Arild Knutsen.

Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk mener at en overdoseapp vil bli viktig for å få ned antall overdoser.

Foto: Hans Ivar Moss Kolseth/NRK

– Det vil være et veldig bra og nytt tiltak i den kommende overdosestrategien.

Han forteller at Dublin opplevde så mange overdoser i november, at myndighetene gikk massivt ut med advarsler.

Et varsel om farlig dop i omløp på britisk.

Denne advarselen gikk irske myndigheter ut med på blant annet Twitter i november.

Faksimile: The Health Service Executive

Nitazener blandet i heroin ble en så livsfarlig mikstur at de registrerte 42 overdoser på 36 timer.

– Det partiet kommer til å havne i Norge også, tror han.

– Derfor er det viktig å ha gode og raske varslingssystemer som når andre enn bare tunge rusmiljøer. Også personer som inntar stoff sporadisk må kunne bruke appen.

Korus Bergen leverte en foreløpig rapport 1. desember. Den endelige rapporten skal være klar 20. januar.

Les også 12-åringer blir lagt inn med overdose: – Vi er veldig bekymret

Vidar Ruddox, konst avdelingsleder ved akuttsenteret på Sykehuset i Vestfold.

Les også Rekordår for kokainbeslag: – Veldig høyt

Kokainbeslag