Hopp til innhold

Vil forby Den nordiske motstandsbevegelsen å demonstrere

Ordføreren i Fredrikstad vil bruke alle lovlige virkemidler for å hindre organisasjonen fra å demonstrere i byen. Ber Stortinget vurdere det samme.

Den nordiske motstandsbevegelsen- Demonstrasjoner

Nynazistorganisasjonen har prøvd å avholde demonstrasjoner i Østfold flere ganger. I 2017 ville de gå under parolen «knus homolobbyen» i Fredrikstad, men fikk ikke tillatelse fra politiet.

Foto: Henrik Evertsson

– Jeg tenker at alle ytringer ikke er av lik verdi. Nazistiske budskap har ikke samme verdi som andre ytringer.

Det sier ordfører i Fredrikstad, Jon Ivar Nygård. Han har mottatt og vurdert et innbyggerinitiativ som krever at Den nordiske motstandsbevegelsen forbys å holde demonstrasjoner i Fredrikstad.

Det er et forslag han støtter.

– I likhet med store deler av befolkningen synes vi at nazister som marsjerer i gatene ikke er en spesielt god idé. Derfor vil vi, etter beste evne, prøve å begrense det, sier Nygård.

Håper på nasjonal reaksjon

Nygård ønsker at dette også skal vurderes av Stortinget. I innstillingen inkluderer han et punkt hvor han ber lovgiver om å vurdere en innskjerping av lovverket.

– Jeg ber nasjonale myndigheter å vurdere hvorvidt det bør vurderes å innføre et forbud mot den type organisasjoner, sier Nygård.

Jon-Ivar Nygård

Ordfører Jon-Ivar Nygård i Fredrikstad vil be nasjonale myndigheter vurdere et forbud mot rasistiske organisasjoner i Norge.

Foto: Vilde Elgaaen / NRK

I Finland ble Den nordiske motstandsbevegelsen forbudt i 2017.

Avgjørelsen ble anket til lagmannsretten, men 29. september i år avgjorde også de at organisasjonens finske gren må oppløses.

Dommen kan ankes til Høyesterett, men vil være gjeldene frem til en eventuell oppheving fra en høyere domstol.

– Problematisk

Jurist Anine Kierulf, fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) sier at et forbud er problematisk.

– Grunnlovens forbud mot forhåndssensur gjør at man i utgangspunktet ikke kan forby demonstrasjoner fra noen, heller ikke fra organisasjoner med skremmende budskap.

Likestillingsombudet presenterer den første norske undersøkelsen om hatytringer på nett.

Jurist Anine Kierulf sier at man i utgangspunktet ikke kan forby demonstrasjoner.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Kierulf sier at eventuelle lovstridige ytringer må forfølges i etterkant.

– Måten vi tenker på dette i Norge, er at vi lar ytringene slippe frem, også reagerer vi i ettertid hvis de er ulovlige. Men det er bare positivt at kommunen tar initiativ til en politisk debatt om hvordan vi som samfunn skal forholde oss til antidemokratiske krefter, sier hun.

Andre nestleder i Stortingets justiskomité, og jurist, Peter Frølich (H) støtter intensjonen med forslaget.

– Men det er ikke likegyldig hvordan vi gjør det. Vi har noen grunnleggende rettigheter og rettsprinsipper i Norge, som ytringsfriheten, og jeg mener at vi klarer å håndtere dette med dagens lovverk.

Han understreker imidlertid at politikerne ikke lener seg tilbake og ikke tar spørsmålet på alvor.

– Jeg ønsker også disse folkene dit pepperen gror, og skal bruke all min tid og kraft på å bekjempe slike holdninger. Men å forby organisasjoner er ikke i tråd med våre tradisjoner og rettsprinsipper, sier han.

– Vi vil ha en trygg by

Initiativtaker Kjetil Ingebrigtsen lanserte innbyggerinitiativet i april, etter at Den nordiske motstandsbevegelsen hadde holdt en markering i byen.

– Mange sier at de føler seg utrygge i byen når de møter nazister og rasister slik som medlemmer av Den nordiske motstandsbevegelsen. Sånn vil vi ikke ha det, sier Ingebrigtsen.

Av saksfremlegget kommer det frem at rådmannen synes saken er vanskelig å ta stilling til. Rådmannen peker blant annet på at et forbud kan medføre forhåndssensur og begrense ytringsfriheten.

«Den sentrale problemstillingen er ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og forsamlingsfrihet – sett opp mot hvilke ytringer som skal tolereres i et samfunn og andre innbyggeres rett på tilsvarende ytringsfrihet og trygghet», skriver rådmannen.

Den Nordiske motstandsbevegelsen

Den nordiske motstandsbevegelsen hadde en demonstrasjon i Fredrikstad sentrum i 2017.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

Struper rekrutteringen

Seniorforsker Terje Emberland ved HL-senteret forsker på nazisme. Han mener det er positivt at initiativet kommer fra innbyggerne selv.

– Det er bra at man mobiliserer folk for å sette en grense for denne typen nazistisk virksomhet, sier han.

PST skriver i sin trusselvurdering for 2018 at trusselen fra Den nordiske motstandsbevegelsen først og fremst kommer fra mobilisering og rekruttering.

– Slike forbud vil hindre dem i å spre sine rasistiske, homofilifiendtlige og antisemittiske meninger. Sånn sett er det er prisverdig tiltak fra Fredrikstad kommune, sier Emberland.

Les også: Demonstrerte mot «homolobbyen»

Saken er oppdatert lørdag ettermiddag med uttalelser fra jurist Anine Kierulf og andre nestleder i justiskomiteen Peter Frølich (H).