Hopp til innhold

Valget er ikke over før det er godkjent

Trodde du at valget var over når alle stemmene er telt opp? Da må du tro om igjen. Først må valget godkjennes av det nye Stortinget.

Plasserer stemmeseddel i valgurne

Selv om alle stemmene er levert og telt opp, så er ikke valget ferdig.

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

Heldigvis skjer det ikke så ofte at valget underkjennes. Det skal også en del til. Etter hvert valg skal fylkesvalgstyret gjennomgå valget, forteller fagdirektør i Kommunal- og Moderniseringsdepartementet Siri Dolven.

Siri Dolven

Fagdirektør i Kommunal og Moderniseringsdepartementet forteller at det er opp til det nye Stortinget å godkjenne valget.

Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Fylkesvalgstyret skal foreta valgoppgjør for fylket og fordele distriktsmandater. De skal også kontrollere gjennomføringen i kommunene. Dersom de finner feil i godkjenningen og forkastelse av stemmegivninger eller stemmesedler, eller feil i opptellingen, skal dette rettes og protokollføres, forteller hun.

Går gjennom valget

Det meste løser seg allerede i møtet til valgstyrene. Der avgjør de om det har vært noen tilfeller som de må se på, før de kan godkjenne valget.

– Vi får en stor møtebok fra alle valgkretsene, der det står informasjon om hvordan valget har gått, hvor mange som har stemt, også videre, forteller ordfører i Oslo, Marianne Borgen, som er leder for valgstyret i Oslo.

Men valget har faktisk blitt kjent ugyldig en gang, forteller Dolven.

– Etter det vi kjenner til måtte det holdes omvalg i Buskerud og Troms i 1981.

Og det er dette som skjer dersom valget blir underkjent i en kommune eller et fylke. Stortinget påbyr omvalg.

Må gjennomgå ureglementerte stemmer

Men det er ikke bare godkjenning av valget som skjer i kommunene rundt om i landet i dagene etter valget.

I hver kommune sitter det også et valgstyre. De skal blant annet avgjøre om ureglementerte stemmer skal godkjennes eller ei, forteller ordfører i Eidsberg, Erik Unaas.

Erik Unaas, orfører i Eidsberg

Erik Unaas forteller at de fleste stemmer blir godkjent, selv om noen må gjennom valgstyret først.

Foto: Kathrine Brønn / NRK

– Noen ganger skjer det feilkryssing under prosessen, og da må vi inn og feiljustere det. I tillegg er det noen som har flyttet ut av eller inn i kommunen etter fristen, og dermed skal stemmen sendes til oss eller til kommunen de flyttet fra.

På valgdagen skrev NRK om Torer Frøyset som fikk beskjed om at han ikke fikk stemme, fordi hans stemme alt var registrert. Han fikk likevel levere stemmen i en egen urne, og i går ble stemmen hans godkjent. Dette skjer i de fleste tilfeller, forteller Unaas.

– Vi klarer å få til en god miks av å gjøre ting formelt riktig, og å bruke sunn fornuft, sier han.