Hopp til innhold

Bydrømmer brister med Bane Nor-forslag

Forslaget om å droppe dobbeltspor på store deler av Østlandet rammer store byutviklingsplaner i flere byer.

Sarpsborg sentrumsplan ny stasjon.

I Sarpsborg har det vært planlagt en helt ny bydel rundt en ny og større stasjon med større kapasitet og dobbeltspor mot Oslo. Det faller i fisk med Bane Nors nye forslag.

Foto: Harald M. Valderhaug / The credit “Photo: Harald M. V

Torsdag la Bane Nor og Jernbanedirektoratet fram et innsparingsforslag der hovedgrepet er å droppe dobbeltspor på store deler av Østlandet i perioden 2022-2033.

På denne måten skal det spares 73 milliarder kroner; noe som kan gjøre hele jernbaneutbyggingen mer spiselig for samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Blant strekningene som har gått fullstendig av sporet når det gjelder kostnader, er Østfoldbanen, som nå beregnes til rundt 60 milliarder, eller en dobling på ti år.

Men forslaget får store konsekvenser for flere byer som har gått ut fra at dobbeltspor kommer, og at stasjoner skal flyttes.

Prosjektene som ryker

Hamar har nylig vedtatt å flytte togstasjonen fra sjøsiden mot Mjøsa til en plassering ved Vikingskipet. Dette ville åpne byen mot Mjøsa, med mulighet for byutvikling mot strandlinjen i vest.

– Mjøsa er det viktigste vi har. Det er jo ingen som hadde funnet på å legge en jernbane midt gjennom Hamar sentrum hvis man skulle begynt i dag, sa ordfører Einar Busterud til NRK i juni.

Nå må han konstatere at alt er helt usikkert.

Fredrikstad har forventet en ny stasjon mer sentralt i byen enn der den ligger i dag.

Planlagte Grønli stasjon i Fredrikstad.

Fredrikstad har lenge ventet på å utvikle Grønli-området med ny stasjon og en ny bydel rundt. Forslaget nå skrinlegger hele stasjonen, som skulle koste 3 milliarder alene.

Foto: Dyrvik arkitekter

– Her er hele byen planlagt ut fra nytt kollektivknutepunkt med vei og jernbane. Den planen er nå kanskje ikke er verd mer enn papiret det er trykket på, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

Bane Nor skriver selv i sine planer for Fredrikstad: «Det er høye ambisjoner og forventninger til at IC-satsingen skal bidra til en bærekraftig byutvikling og at veksten i persontransporten i byområder skal tas med kollektiv, sykkel og gange».

Nå er alt i det blå.

Sarpsborg har i mange år båndlagt områder der et dobbeltspor kunne komme, og en helt ny bydel har vært påtenkt i forbindelse med en ny og større stasjon og hyppige togavganger mot Oslo. Forventningene til en ny jernbane har også satt byggingen av en ny bru over Sarpsfossen på vent.

– Det er brukt enorme summer, og mye er satt på vent på grunn av noe som ikke blir noe av, sier Sarpsborgordfører Sindre Martinsen-Evje.

Tønsberg stasjon skulle bygges som en nedsenket stasjon, slik at det kunne utvikles en bydel oppå fra 2030. Dette er skutt ut i tid.

Illustrasjon av dobbeltspor i øst mot Vikingskipet i Hamar.

Hamar kunne fått en ny bydel i strandsonen mot Mjøsa, der stasjonen ligger i dag. I juni vedtok bystyret at ny stasjon skal ligge ved Vikingskipet, til høyre i bildet.

Foto: Bane Nor

Vil ikke bruke milliarder på en stasjon

Om stasjonen i Fredrikstad sier konsernsjef i Bane Nor, Gorm Frimannslund dette:

– Det koster 3 milliarder kroner bare å bygge denne stasjonen. Det sier seg selv at det er mye.

Men hele kuttforslaget refses av SVs stortingsmann Arne Nævra.

– Dette er sjokkerende nyheter og et gedigent tilbakeslag for jernbaneplanene, skriver han til NRK.

Heller ikke hos NHO Oslo og Viken tas nyheten godt imot.

– For bedriftene er det viktig med hyppige togavganger. Vi må komme i gang og ikke utsette mer, sier regiondirektør Nina Solli.

Bane Nors kuttforslag gir likevel flere tog enn i dag og kortere reisetider, men ikke så mye som de opprinnelige planene med dobbeltspor hele veien til Skien, Lillehammer og Halden.