NRK Meny
Normal

Skal sjekke 500 for tuberkulose daglig

Samtlige flyktninger over 15 år som kommer til det nye ankomstsenteret i Råde skal sjekkes for tuberkulose av Sykehuset Østfold.

Telt til flytkningene

Det etableres nå et mottakssenter for inntil 1000 flyktninger i Råde. Alle flyktningene skal sjekkes for tuberkulose.

Foto: Tomas Berger / NRK

Ankomstsenteret, som etableres i Råde i disse dager, skal kunne ta imot inntil 1000 personer. De skal bare være på senteret et par tre dager. I løpet av disse dagene skal de ha en helsesjekk. Viseadministrerende direktør Tore Krogstad forteller at sykehuset nå forbereder seg på å kunne ta blodprøver og røntgen av inntil 500 personer per dag.

– Sykehuset skal bistå Råde kommune med spesialisthelsetjeneste. Det vil i denne sammenheng bety å drive med diagnostikk i forhold til tuberkulose. Det omfatter en blodprøve og et røntgenbilde av lungene, opplyser Krogstad.

Må begrense smitte

Tore Krogstad, viseadministrerende direktør ved Sykehuset Østfold

Viseadministrerende direktør Tore Krogstad sier at det er svært viktig å undersøke flyktningene som kommer.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

– Hvorfor blir dette gjort?

– Det er et ønske om å plukke ut de personene i mottaket som er syke, de som har en aktiv lungetuberkulose, slik at de kan få behandling og plasseres på et sted der de kan få god oppfølging videre.

– Hvor viktig er det å finne de som har sykdom for å begrense smittefaren?

– Det er veldig viktig. Derfor er tuberkulosediagnostikk en lovpålagt tjeneste, og det er viktig at det blir gjort så raskt som mulig når de kommer inn til landet. Dette for at vi skal kunne finne de som er syke og følge dem opp på en god måte videre slik at de ikke smitter de andre.

I første omgang vil sykehuset gjennomføre undersøkelsene i Moss og i Halden. I neste omgang vil det bli bygget opp et apparat til å håndtere dette på mottakssenteret i Råde. Blodprøvene blir innledningsvis sendt laboratoriet ved Oslo universitetssykehus til analyse, men etter hvert vil de bli analysert i Østfold.

Midt i flytteprosessen

Om en måned skal Sykehuset Østfold flytte fra Fredrikstad til nye lokaler på Kalnes i Sarpsborg. Utfordringen med å ta hånd om et stort antall flyktninger kommer midt oppi en fra før krevende flytteprosess. Krogstad er likevel klar på at flyktningene, som har opplevd tøffe ting og som har gjennomført en krevende reise, skal tas imot på en ordentlig måte.

– Det er en omfattende jobb. Derfor må vi etablere gode rutiner og sørge for god logistikk fra første stund. Vi må gjøre det vi kan for å bistå i denne situasjonen, sier Krogstad.

Dersom det er nødvendig, må sykehuset engasjere fagfolk utenfra, eksempelvis gjennom vikarbyråer, for å få gjennomført disse oppgavene. Sykehuset er forberedt på at dette blir en langvarig oppgave. Mottakssenteret har en tre års leiekontrakt.

Dersom flyktningene har andre sykdommer som trenger spesialisthelsetjeneste, vil kommunen henvise til sykehuset på vanlig måte.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Se nyhetene fra NRK Østfold

    Renée Nilsen gir deg nyhetene fra NRK Østfold klokka 22:55.
  • 60 klager på Sykehuset Østfold

    I løpet av fire måneder har Sykehuset Østfold fått 60 klager på behandling, skriver VG. Dårlig behandling, korridorpasienter og neglisjering er innholdet i noen av klagene. Pasientombudet er bekymret over tilstanden.