Hopp til innhold

Rett fra rusbehandling til et liv i ensomhet

Metadonet skulle gi Ole Morten Dahlin et bedre liv. I stedet lever han på utsiden av fellesskapet. Når regjeringen lover milliondryss til rus, bør pengene brukes på ettervern, mener han.

Ole Morten Dahlin

VANSKELIG: Ole Morten Dahlin har gått på Legeassistert rehabilitering i 11 år og føler seg ensom. Han etterlyser et bedre ettervern. Eneste fellesskapet han føler i dag er med kollegaene i Gatemagazinet.

Foto: Anette Torjusen / NRK

– 11 år med metadon og jeg kjeder meg så ille, og drar ut og gjør faenskap. Noe jeg ikke vil. Jeg savner et fellesskap. I stedet sitter vi hver for oss. Før besøkte vi hverandre. Livet har blitt helt rart, sier Ole Morten Dahlin.

Onsdag ble det klart at regjeringen vil bedre tilbudet til personer med rusproblemer og personer med psykiske lidelser i sitt forslag til statsbudsjett. Start med ettervern, er Dahlins oppfordring.

– Vet ikke hvordan man rydder

I budsjettforslaget for 2016 er 400 millioner kroner av veksten i kommunenes frie inntekter begrunnet i en satsing på rus og psykisk helse.

Det hjelper lite når folk ikke vet hvordan de skal bo.

– Mange vet ikke hvordan de skal rydde, re opp sengen, ordne med økonomi. Ikke engang elementære ting, klarer vi. Pengene vi har ervervet oss har gått til dop. Det er på tide at man får tilbake R-en i LAR, rehabiliteringen, sier han.

Mona Eieland er daglig leder av Gatemagazinet, som selges av rusmisbrukere.

Mona Eieland

TRIST: Mona Eieland i Gatemagazinet sier hun ser at mange hadde trengt mer hjelp til å lære seg å mestre livet etter behandling.

Foto: Anette Torjusen / NRK

– Ettervernet svikter, det ser vi jo. Det hjelper ikke med mange behandlingsplasser da.

Hun forteller at hverdagen mange møter etter behandling ikke er bra nok.

– Noen uker etter behandling har de møte med en ansvarsgruppe og blir overlatt til seg selv. I tillegg så stenger alle kontorer klokken 15, mens de har behov for akutt hjelp 24/7. De har ingen å snakke med, forklarer hun.

Hun mener det går for sakte med boligutbygging til hjemløse, og kunne ønske seg et døgnåpent tilbud og flere boliger med bemanning.

– Sover i parkeringshus

Hun synes det er tungt å se at mange lider på grunn av manglende rusomsorg.

– Det som ofte er tyngst er å få en klem i det du stenger døra, og vet at den du sier hadde til skal sove i et parkeringshus i natt.

Etter at NRK i sommer fortalte at mye av rusarbeidet foregår på dugnad i dag, lovet leder for Helse- og sosialkomiteen på Stortinget, Kari Kjønaas Kjos (Frp) at regjeringen skal skulle styrke de kommunale tjenestene.

Slik at man kan finne en måte å forene spesialisthelsetjenesten og kommunenes oppfølging.

– Jeg har ikke noe svar ennå på hvordan vi skal løse dette, men kommunene vil ved lov måtte ta et større ansvar, sa hun.

Blant annet hadde 100 blitt rusfrie på et dugnadsbasert prosjekt.